>>> Igaz élet Istenben - 2021. januári hírlevél <<< 


>>> Vassula: Az idők végére vonatkozó próféciák (magyar felirattal) <<<
(A fent említett próféciák kigyüjtése magyar nyelven is készül.)> A HITTANI KONGREGÁCIÓ ÉS VASSULA PÁRBESZÉDÉRŐL - TEOLÓGUSOK ÁLLÁSFOGLALÁSAIRÓl <SOHASEM FÁRADOK BELE A ZÖRGETÉSBE


 Én vagyok az Úr. Virágaim, legyetek békében, mivel én, a ti Uratok vagyok a Béke. Szeretett teremtésem, mennyire szeretlek! Drága vagy nekem! Ti, akiket virágnak nevezlek, növekedjetek, növekedjetek isteni világosságomban!
Imádkozzatok testvéreitekért, akik még nem látták meg világosságomat,  imádkozzatok megtérésükért!
Virágaim! Szeretnélek megöntözni benneteket, igen! Patakom folyóvá növekszik, és folyóm a béke és a szeretet óceánjává szélesedik. Megmondtam, hogy elküldöm világosságomat közelre és távolra, és "prófétai szózatként osztom szét tanításom, örökségül a késői nemzedékek számára" (Sir. 24, 31-46).
Én vagyok Vigasztalótok és én szeretlek legjobban benneteket. Virágaim, tudom, hogy a sötétség idejét élitek, és ez a sötétség csak szenvedést, bajt és szárazságot hoz. Megjövendölték, hogy ezekben az időkben sokan elveszítik érzéküket az isteni iránt, saját elképzelésük szerint élnek, és nem tudják megkülönböztetni a jót a gonosztól. >>>


 Szent Édesanyátok vagyok. Gyermekeim, forduljatok vissza Istenhez! Kérlek benneteket, jöjjetek vissza, és Isten meg fog bocsátani nektek. Teremtés, az Ő irgalmassága harmatként száll le rátok, és ti kinyíltok és magatokba szívjátok világosságát: Hívlak benneteket, bátorítalak benneteket, de hányan tudnak hívásunkról? Hányan hisznek ezekben a hívásokban?
Fáj a Szívem, amiért csak maroknyian hisznek ezekben a hívásokban. Ennek a nemzedéknek gránittá vált a szíve. Elvakította a racionalizmus, elfelejtették Isten útjait, elfelejtették Isten csodáit, elfelejtették, hogy Ő mindenható, és irgalommal teljes. Ilyen mélyre, mint most, még sohasem süllyedt Isten teremtése, még Szodoma és Gomorra napjaiban sem. Közömbösségetek az egekig hatolt, hitetlenségetek megítél benneteket. Bukásotok egyik oka az lesz, hogy könyörtelenül üldöztétek jelenéseimet és azokat, akiket Isten üzenetekkel áldott meg.
Én, a ti Szent Édesanyátok, Megváltótok Édesanyja felszólítalak és kérlek benneteket, hogy tartsatok bűnbánatot és változzatok meg! Jöjjetek vissza hozzánk, éljetek szentül! Éljetek Isten akarata szerint! Készüljetek fel arra, hogy találkoztok Vele, készüljetek erre tisztasággal, ajánljátok fel jócselekedeteiteket!   >>>Új Üzenetek:
2021. január 11-én: 
Bőséges áldásomat adom mindazokra, akik keresnek Engem
2020. december 2-án:
 Soha nem foglak megvonni jelenlétemtől
2020. június 12-én: Erényem Királyi Jogara
2020. április 12-én: Lehet, hogy meghasad a szívetek, ahogyan az Enyém is


Uram, könyörülj rajtam, bűnösön! / A corona-vírus világméretű fellángolásakor!

2020. március13. ( hallgatható itt )

Szólítsd fel az embereket és mondd meg nekik: ha nem bánjátok meg a bűneiteket és nem imádkoztok őszintén, ez a gonosz jelenség (a jelenlegi baj) tovább fog tartani, mint gondoljátok. Forduljatok Hozzám, a ti Istenetekhez és tartsatok bűnbánatot! Az őszinte és egyetemes ima eljut Hozzám, Istenetekhez. A böjt elűzi a démonokat. Mindenfajta áldozatot elfogadok. Űzzétek el a fásultság lelkületét és tagadjátok meg gonosz útjaitokat, és kössetek békét Velem, Istenetekkel. Hadd halljam: “Uram, könyörülj rajtam, bűnösön!” (ld. Jézus-ima – ford. mj.) És Én könyörületes leszek veletek szemben. És áldások özönét fogom rátok árasztani. Jöjjetek, ne féljetek. Hallgatlak… IC

Isten meg fog hallgatni minket, ha megbánjuk bűneinket és megváltoztatjuk az Istennel szemben tanúsított langyosságunkat. Könyörületesen meg fogja adni nekünk a békét. Folyamatosan imádkozni fogunk a világért. Kérjük, hogy mutassa meg nekünk és ragyogtassa ránk az Ő Arcát. Esedezzünk, hogy fogadja kegyesen könyörgésünket… Azért is imádkozzunk, hogy gyorsan terjedjenek az IÉI Üzenetek, és olyan alázattal fogadják őket, amilyennel ti fogadtátok. Főleg Olaszországért imádkozzunk, ahol az IÉI Üzenetek - amint már említettem nektek -, teljesen süket fülekre találtak, és üldözik azokat.
 > A HITTANI KONGREGÁCIÓ ÉS VASSULA PÁRBESZÉDÉRŐL - TEOLÓGUSOK ÁLLÁSFOGLALÁSAIRÓl <>>> A VÉGIDŐKBEN MEGVALÓSULÓ PRÓFÉCIÁK – írta: Vassula <<<
DICSŐSÉG ISTENNEK A MAGASSÁGBELINEK, ÁLDOTT LEGYEN SZENT NEVE!

MEGJELENT! >>> Vassula életútjának története könyv formájában:

>>> VASSULA - A MENNYORSZÁG LÉTEZIK, DE VAN POKOL IS <<<


>>> No Abortus! - Magasságbeli Istenünk az abortuszt súlyos bűnnek tartja!!! <<<
 

"Elvegyültek a pogányok közé és összeadták magukat a pogányokkal és cselekedeteiket utánozták, és eltanulták. A pogányok bálvány isteneinek szolgáltak és ez lett végül a vesztük. Saját fiaikat áldozatul adták, és lányaikat a démonoknak, a gonosz szellemeknek. Ártatlan vért ontottak, saját fiaik és lányaik vérét Kánaán bálvány isteneinek áldozták. Vérrel szennyezték be a földjüket, az országot és bemocskolták, megfertőzték magukat cselekedeteikkel és hitszegésük miatt hűtlenekké, paráznákká váltak tetteik gonoszsága által." 106. 35-39 zsoltár

>>> Abortuszról szoló összeállítás az eleyson.hu oldalon <<<


 A 12. Ökumenikus Igaz élet Istenben zarándoklat megnyitója Görögországban

720  résztvevő 68 országból ment Görögországba a 12. Ökumenikus Igaz élet Istenben zarándoklatra. 20 különböző felekezet keresztényei egyként élve és imádkozva különbség tétel nélkül. Ünneplik az EGYSÉGET a KÜLÖNBÖZŐSÉGŰKBEN. Még a nem keresztény egyházakból is csatlakoztak zsidók, muszlimok és mások ... Együtt építik a hidat a különbözőségek között és keresik az utat a békéhez.

A mostani és a korábbi évek IéI Nemzetközi Zarándoklataiba itt nyerhetünk betekintést, és itt további videók a 2019. évi zarándoklatról. 

Beszédek az Igaz élet Istenben Görögországi zarándoklaton:

* Vassula fő beszéde
Dr. Gavin Ashenden anglikán püspök beszéde
A legújabb összefoglaló az Igaz élet Istenben üzenetről (angol 38')
 
Látogatás a Moszkvai Pátriárkátuson az Igaz élet Istenben zarándoklaton

(a fillm angol de hamarosan elkészül a magyar fordítás)

Beszédek az Igaz élet Istenben Moszkvai zarándoklaton: 

* Vassula kezdő és záró beszédei

* Mariano Arellano, a spanyol evangélikus egyház pásztora
* Camel Bechikh, muzulmán
* Isidore Battikha melkita katolikus püspök


 

AFSHIN JAVID muslim terrorista volt és megjelent neki JÉZUS KRISZTUS ...

-- a magyar felirat a beállításoknál választható (kis fogaskerék az alsó menüsorban)   -- 

https://youtu.be/INriXaFWF50

Manapság Afshin és Vassula együtt tesznek tanuságot a föld különböző pontjain. Mint ahogy 2017 szeptemberében az Igaz élet Istenben Nemzetközi zarándoklaton Afshin meghívott tanuságtevő volt:
 https://youtu.be/Qd1HxSJ7rug


Itt olvashatók, hallgathatók a 2017 szeptemberéből a Moszkvai zarándoklat beszédei (angol): 
http://tlig.org/en/news/2017-09-24/2377/

Szent II. János Pál pápa az Isteni Irgalmasság apostola:  Bővebben ...


Szent II. János Pál pápa - 1999 Pünkösdjén: "A megváltás harmadik évezredében Isten a keresztények nagy Tavaszát készíti elő, amelynek kezdete immár előre látható." Bővebben ... 

Történelmi szavak a Vatikánból Medjugorje-ről Henry Hoser érsek, pápai követ megállapításai:

„Medjugorje speciális szerepe nagyon fontos ... Azt lehet mondani az egész világnak, hogy van fénye Medjugorje-nek”

                                                                                                                    Medjugorje 2017. április 6-án


„Szent keresztem Medugorjéban él és lángol. Megáldottam azt a földet, Édesanyám által adtam kegyelmeimet, aki isteni műveimnek frigyszekrénye.
” 
                                                                                           
                                                                                        Jézus Krisztus - 
Igaz élet Istenben 1988. 05. 04.
 

Engedjétek, hogy udvari embereim előkészítsék számomra az utat! Magam előtt küldöm Édesanyámat ... ” 
Jézus Krisztus - Igaz élet Istenben 1990. 10. 10.

„Én vagyok a Béke Királynője. Én vagyok Megváltótok Édesanyja. Én vagyok az, aki megelőzi az Úr eljövetelét, én vagyok az, aki széles utat nyitottam Megváltótoknak, hogy a Földre jöjjön.”   A Béke Királynője - Igaz élet Istenben 1990. 10. 10.


Emiliano Tardif 1996 -ban egy intejúban: Úgy gondolom ő egy valódi és igaz misztikus. Bizonyos, hogy az Úr az, aki szól hozzá. Bővebben ...

Katon István atya: Megtaláljuk ennek a Szentlélek adta ajándéknak is a megnyilvánulását. Béke és öröm költözik a szívünkbe, mert fölismerjük, hogy Isten megbocsát, hogy Isten szerető Isten. Bővebben ...

Barsi Balázs OFM ajánlása: Amikor kezembe vettem az IGAZ ÉLET ISTENBEN c. írásokat az volt a benyomásom, hogy a nagy hiteles katolikus misztikusok írásait olvasom. Bővebben ...

AZ IDŐ BETELT!  Amikor a kövek beszélnek ...   


 

Medjugorje és az Igaz Élet Istenben üzenet

Petar Ljubicic atya interjúja az Igaz Élet Istenben zarándoklaton 


Petar atya 2011 szeptemberében, Rómában részt vett az Igaz Élet Istenben ökumenikus zarándoklaton és vállalta, hogy interjút ad. Petar Ljubicic atya az a pap, akinek Mirjana, az egyik medjugorjei látnok el fogja mondani a titkokat, 10 nappal azok bekövetkezése előtt, hogy ő tudassa a világgal. 
 

Húsvét dátuma az egység jele! - jelentette ki Ferenc pápa

 

Fordítás: "Egy másik dolog amiről beszéltünk: lehet, hogy a Pán Ortodox Tanácson tesznek valamit a Húsvét dátuma ügyében. Mert ez egy kicsit mulatságos: ’Mondd csak, a te Krisztusod mikor támad föl? – A jövő héten. – Hm, az enyém a múlt héten támadt föl…’ Húsvét dátuma az egység jele”.

 


 

Kedves Testvérek!

Kicsit megkésve továbbítjuk a márc. 12-i IÉI hírlevelet, amely bemutatja Vassula és a Hittani Kongregáció párbeszédének leírását egy szemtanú tollából, ill. közöli Vassula véleményét a pápaságról, az előző pápáról, és az új pápa feladatairól. ( A hírlevél letölthető itt pdf formátumban. )

 

1. Búcsú XVI. Benedek pápától, jó egészséget kívánva neki 

 

Vassula egy személyes találkozón Ratzinger bíborossal, nem sokkal pápává választása előtt. Ez a találkozás Vassula és a Hittani Kongregeráció közötti gyümölcsöző párbeszéd lezárását jelentette. Ratzinger bíboros nagyon boldog volt, hogy „végre” találkozhatott Vassulával és tárt karokkal üdvözölte. 

Párbeszéd Vassula Rydén és a Hittani Kongregáció között 

2001 és 2004 között, Vassula Rydén hivatalos párbeszédet folytatott a Hittani Kongregerációval (CDF) a Vatikánban, melyet a HK akkori prefektusa, Joseph Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa kezdeményezett. 

A teljes párbeszéd története itt olvasható. 

 2. Vassula megjegyzései a Pápaságról és a jelenlegi konklávéról (2013. március 12. – még az új pápa megválasztása előtt)

 

A pápaság a múlté… 

Nem, soha nem lesz a múlté, mert Péter Széke mindig be lesz töltve. Az Egyháznak szüksége van egy pásztorra, aki Krisztus helytartója a Földön. Jézus Pétert választotta, és azóta létezik a pápaság, és Péter Széke mindig is meglesz. 

Hallgat valaki egyáltalán a Pápára? 

A Pápának felhatalmazása és hatalma van, és sokan hallgatnak rá. És sokak szeretik is. Mindamellett az üzenetekben, amelyeket kapok, az Úr megmutatta, hogy a közelében vannak olyan – sötét erőktől vezérelt – emberek is, akik ellent mondanak neki és lázadnak ellene. Amikor Rómában laktam, jártam Tarcisio Bertone bíborosnál, aki akkoriban még érsekként volt a HK titkára. Azért találkoztunk, hogy tisztázzunk néhány dolgot a missziómmal kapcsolatban. Amikor azt mondtam, hogy Jézus arról beszélt, hogy van egy földalatti lázadás a Vatikánban, ő megerősítette, hogy ez igaz. 

Mit tettek az utóbbi Pápák azért, hogy hidakat építsenek, ill. újraépítsenek más felekezetekkel és vallásokkal? 

Ez egy elég kényes kérdés. Először is, azt hiszem, hogy nagy előrelépés történt az ökumenizmusban a II. Vatikáni Zsinat óta, és fontos lépések történtek az egyházak közeledésének érdekében, különösen II. János Pál pápa idejében. Egyszer azt mondta, „azok az elemek amik egyesítenek bennünket sokkal nagyobbak, mint amelyek elválasztanak.” Ő keményen dolgozott az egységért. Munkája nyomán az egyházak közeledtek egymáshoz, de ahhoz nem eléggé, hogy megvalósuljon az az egység, amit Krisztus kér az IÉI üzenetekben. Karizmatikus volt és az Egyház javára válik, ha a következő pápa is karizmatikus lesz. 

Krisztus azt kérte, hogy egyesítsük Húsvét dátumát. Ez nem történt meg. A másik, amit Jézus kért, hogy ne tegyünk különbséget magunk között, és egy Oltár körül ünnepeljük a Szentmisét. Ez azonban még messze van az elfogadástól. Az Egyházat meg kell szilárdítani, mondta nekem az Úr. A megosztottságban meggyengült. Az egység keresésének át kell hatnia az Egyház egész életét, és el kell érni az egységet. De az egyház még nem jutott el arra a pontra, hogy túllépjen az akadályokon, amelyek a megosztottságot okozzák, és amelyek a Szentírás szerint akadályozzák a hit, a szeretet és az imádás egységének megvalósulását közöttünk. Krisztus nagyon csalódott. 

A más vallásokhoz való közeledés is előre haladt II. János Pál pápa idején. Más vallások vezetői is szerették őt. Ugyanezt nem tudom elmondani a legutóbbi pápáról. 

Milyen Pápára lenne szükség, hogy ez az ökumenikus közeledés folytatódjon? Egy nem olasz, vagy nem európai segítene? 

A nemzetiség nem számít. Ha kérik a tanácsát, akkor a Szentlélek választja ki, akit akar, függetlenül annak nemzetiségétől. Amint mondtam, ha kérik tanácsát, akkor a Szentlélek fogja kiválasztani a megfelelő embert Péter Székére. A Szentlélek Akarata megegyezik Jézus Akaratával. Ezért, ha a szavazás megfelelően zajlik, az Egyház el fogja érni a Húsvét dátumának egyesítését. Jézus megígérte üzenetében, hogy ha ezt a lépést megteszik, akkor Ő cserében elküldi Szentlelkét, hogy elvezesse az egyházat a teljes egységre. Az Úr azt mondja, hogy az egység békét fog hozni nemcsak az egyháznak, hanem az egész világnak is. De ameddig az egységet nem fogadják el, a világ folytatja háborúit, gonoszságait, lázadásait, és a természeti katasztrófák tovább fognak fokozódni – ezt mondta az Úr. 

Hogyan viszonyulnak a pápasággal kapcsolatos események a próféciákhoz és ahhoz az időhöz, amelyben élünk? 

Az üzenetekben, amelyeket Krisztustól kapok, az áll, hogy amennyiben az Egyház nem hallgat a Szentlélek panaszaira, amelyekben az Egyház kiengesztelődését és egységét akarja, akkor az Egyház egy nagy megpróbáltatásokat hozó tüzes tisztuláson fog keresztül menni, és Isten le fogja leplezni mindazt, amit próbáltak elrejteni. Fontos, hogy az új pápának legyen elég ereje azon botrányok tisztázásához, amelyek fölött szemet hunytak, és alázattal munkálkodva tiszta, átlátható arcot adjon az egyháznak. Csak az Igazság teheti szabaddá az Egyházat. Az Egyháznak nem csak szervezetként kell változnia, de meg kell maradnia szentnek és Isten Házának, ezért amíg az egyház nem válik alázatossá és nem add több helyet a Szentlélek vezetésének addig nem lesz benne béke, és még nagyobb megpróbáltatásokat kell elszenvednie. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Egyházban lévő emberek azok, akik létre hozták a megosztottságot, ami ellenkezik Isten szeretettörvényével. Az Úr figyelmeztette az Egyházat üzeneteiben: halkuljon el, hogy meghallhassa az Úr Hangját; hajtsa meg a fejét, hogy megláthassa Krisztus Fejét; és hajoljon meg teljesen, hogy Ő felemelhesse. De nem hallgatnak Rá. Nem hiszik el, hogy Isten figyelmeztette őket.  Isten üzenetei ellen harcolnak - ahogy Jézus egyszer mondta - eszeveszetten. Ezen megpróbáltatások ellenére, az Úr segíteni fog az Egyháznak, mert Ő azt mondta, hogy soha semmi nem fogja elpusztítani az Ő Misztikus Testét, ami az egyház. Oly sokszor fejezi be ezzel üzeneteit: az Eklézsia új életre kel. 

 


 

IMA A HAZÁÉRT, AMELYET JÉZUS ADOTT AZ IÉI ÜZENETEKBEN

Urunk, Szavad megjövendölte nekünk, ezért tudjuk, bízunk benne és hisszük, hogy a közeli időkben bekövetkezik Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadala.
Ezért alázattal felajánljuk magunkat, családunkat és országunkat Szent Szíveteknek.
Hisszük, hogy ha országunkat Nektek ajánljuk, többé nem emel kardot nép, nép ellen, és nem lesz több háborús készülődés.
Hisszük, ha felajánljuk országunkat szerető Szíveteknek,eltűnik minden emberi gőg és büszkeség, istentelenség és keményszívűség. Szeretet és jóság lép a gonoszság helyébe.
Hisszük, hogy Szent Szívetek nem utasítja el sóhajainkat és kéréseinket, hanem Lángoló Szeretetetekben meghallgattok minket és eljöttök, hogy begyógyítsátok mély sebeinket, és békét hoztok nekünk.

Ó Jézus Szentséges Szíve, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, adjatok egyetlen szikrát Szívetekből, és lángra lobban szívünk! Legyen nemzetünk Szentségetek tökéletes Lakóhelye!
Lakozzatok bennünk és mi Bennetek, hogy Szívetek szeretetében Békére, Egységre és Megtérésre leljünk! Ámen.

(1993. szeptember 21.)

 

 

 

 

  

 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés