> A HITTANI KONGREGÁCIÓ ÉS VASSULA PÁRBESZÉDÉRŐL - TEOLÓGUSOK ÁLLÁSFOGLALÁSAIRÓl <>>> Ez a Szív lenne a gonosz? <<<

>>> 
Azok, akik őszintén közelednek az üzenetekhez felismerik, hogy Isten szól hozzájuk  <<<

>>> ÁLDD MEG ÜLDÖZŐIDET! <<<
 


>>> MEGENGEDEM NEKIK, HOGY ÜLDÖZZENEK <<<  

>>> PAPJAITOKNAK IMÁRA VAN SZÜKSÉGE! <<<  

>>> ... ezek az üzenetek, ... egyáltalán nem fognak tetszeni a büszkék szívének. Aggodalmat keltenek lelkükben ... <<<

>>> EZEKET AZ ÜZENETEKET A LÉLEK KENTE FEL - NE HIBÁZTASD A BÜSZKÉKET! IMÁDKOZZ ÉRTÜK! <<<

>>> Ti is azt mondjátok majd, amit Pilátus? "Ártatlan vagyok ettől a vértől!" És megmossátok illatosított vízben kezeteket?" <<<>>> A hivatalos védelmi oldal magyar változata (részleges fordításokkal) <<< 


Medjugorjet elismerő, támogató atyák az Igaz élet Istenben üzenetek mellet is kiállnak:

Frane Franic érsek a Püspökök Teológiai Bizottságának elnöke a volt Jugoszláviában. Az Igaz élet Istenben Üzenetekről így vall: "Az ökumenizmus meg fogja járni ezt a keresztutat és lesz neki feltámadása is. Úgy tűnik ez az alapja minden Üzenetnek, amelyet Jézus ad nekünk, a (...) görög ortodox hívő, Vassula Ryden közvetítésével." Bővebben >>> http://www.tlig.org/hu/franic.html

Frane Franic érsek a Medjugorjei jelenések mellet már a kezdetektől kiállt. Mijo Barada küldetését is megáldotta. Érdemes elolvasni az ő vallomását, tanítását ami alapján döntéseit meghozta Medjugorjevel kapcsolatban: http://ichtys.hu/mellekletek/Frane%20Franic-Medjugorje.pdf


Petar Ljubicic atya 2011 szeptemberében, Rómában részt vett az Igaz Élet Istenben ökumenikus zarándoklaton és vállalta, hogy interjút ad. Ő az a pap, akinek Mirjana, az egyik medjugorjei látnok el fogja mondani a titkokat, 10 nappal azok bekövetkezése előtt, hogy ő tudassa a világgal. Bővebben itt >>>


>>> Jézus és Mária sír  c. könyvben bőségesen vannak Igaz élet Istenben üzenetek <<<

Ez a könyv Imprimatur és Nihil obstat pecséteket kapott:

Imprimatur
- 1975/2002. - Dr. Paskai László bíboros, prímás - 2002. november 11.

Nihil obstat - Dr. Erdős Mátyás - censor dioecesanus


Imprimatur és Nihil obstat pecsétekkel látta el Felix Toppo az indiai jezsuita püspök az Igaz élet Istenben üzeneteket: https://ww3.tlig.org/en/the-messages/nihil-obstat-imprimatur/

Magyar felirattal láthatjuk amint Felix Toppo püspök beszámol arról, hogy miként imádkozta és olvasta át az üzeneteket, és jutott arra, hogy felvállalva Imprimaturral és Nihil obstat pecsétekkel lássa el az Igaz élet Istenben üzeneteket: https://youtu.be/LcAycbaEBHo 

Az Imprimatur és Nihil obstat pecsétek érvényességéről és jogi helyzetéről olvashatunk itt (angolul): https://ww3.tlig.org/en/testimonies/imprimatur-and-nihil-obstat-official-ecclesiastic-seals-of-approval/?pageid=81102FONTOS megjegyezni, hogy a Hittani Kongregáció sosem mondta ki, hogy a Vassula által kapott Üzenetek a gonosztól valók lennének. Csupán annyit állít, hogy emberi elmélkedések gyümölcsei. Hasonló a helyzet mint Medjugorjeval kapcsolatban amely ugyan úgy nem kapta meg "a természetfeletti - Isteni eredetű" elismerést eddig. Ezzel ellentétben többen alá mennek a HK nyilatkozatának és rágalomként hintik ítélkezésük porát weboldalaikon hogy az IéI üzenetek a gonosztól valók ... Nem akarják tudomásul venni, hogy állításuk téves - ez szerint az egy szempont miatt is - mivel a HK nem kezdeményezne utólag párbeszédet olyan valakivel akinek az írásait a 
gonosztól valónak  jelentette volna ki ... Az interneten fellelhető magyar nyelven megjelent kritikák mindegyike könnyen átláthatók, és kimutatható bennük, hogy tévedéseken, rágalmakon alapulnak. A megkülönböztetés alapvető szabályait nélkülözve sok esetben indulatos érzelmektől fűtött szubjektívan írt nagy terjedelmű írások amelyek figyelmen kívül hagyják a korai egyház misztikus irodalom jegyeit és sok esetben kritikai állításaik egymásnak ellentmondó érveléseket fogalmaznak meg. Az egyik amit hibának állít azt a másik nem annak tartja. Van olyan is amely kritikai hangvételének szándékával akaratlanul is az IéI Üzenetek hitelességét erősíti meg.  Hasonlóan mint amikor az Ószövetségben Bálák hívta Bálámot, hogy Isten népét átkozza meg és amikor ezt tett volna áldás jött ki az ajkán amelyben a Messiás eljövetelét is meghirdeti: "Csillag jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből..." 4Mózes 24,17 

Hasonlóan csillognak az éjben az Igaz élet Istenben gyümölcsei szerte a világon minden üldözés ellenére ... Az üldözések valójában próféciák beteljesítései is egyben ...  Úgy tűnik minél inkább üldözik annál inkább gyümölcsözik ... Az Apostolok Cselekedeteinek tanulsága szerinti igazság itt is erőteljesen megmutatkozik: "Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. " - ApCsel. 5,35-37 A Keresztények Egységének fontos gyümölcseit láthatjuk megvalósulni sok területen az Igaz élet Istenben nyomán ...

„Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme, betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.” Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki.” - ApCsel. 5,28-32 

A Szentlélek ellen tusakodni nagyon nem érdemes, és nem is veszélytelen: "Figyelmeztetjük a híveket, hogy óvakodjanak a próféták megítélésétől: 'Ne próbáljatok megítélni egyetlen prófétát sem, aki a Lélek erejéből beszél! Mert minden bűn bocsánatot nyer, de EZ a bűn nem nyer bocsánatot. Az Apostolok Cselekedetei óvva int, hogy ne ítéljük meg azokat, akik Isten küldöttjének valamennyi jelét magukon viselik, mert ezáltal a Szentlélek káromlásának bűnét követjük el, mely az egyetlen meg nem bocsátható bűn (Mk 3:23). Aki igaz próféta ellen beszél, annak kockázatát vállalja magára, hogy Szentlélek elleni bűnt követ el, az igaz próféta ugyanis a Lélek erejéből beszél." Bővebben >>> http://www.tlig.org/hu/szlelekb.html>>> Szent II. János Pál pápa az Isteni Irgalmasság apostolaként jár előttünk utat mutatva az engedelmességről Istenben <<<Az ÚR szavai figyelmeztessenek:

"Aki árt, ám csak ártson továbbra is, és aki szennyes, legyen még szennyesebb, de aki igaz, legyen még igazabb, és a szent legyen még szentebb! Íme, hamarosan eljövök, és jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek tettei szerint. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. " -  Jel. 22

Vassula betekintést enged a Hittani Kongregációval történt ügymenetbe

>>> A Hittani Kongregáció nyilatkozata (1995 október 6) beteljesítése egy próféciának és nem csak egy dokumentum <<<
* * *
Dicsőség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!

Share