Kedves Testvérek!

Kicsit megkésve továbbítjuk a 2013 márc. 12-i IÉI hírlevelet, amely bemutatja Vassula és a Hittani Kongregáció párbeszédének leírását egy szemtanú tollából, ill. közöli Vassula véleményét a pápaságról, az előző pápáról, és az új pápa feladatairól. ( A hírlevél letölthető itt pdf formátumban. )

1. Búcsú XVI. Benedek pápától, jó egészséget kívánva neki

Vassula egy személyes találkozón Ratzinger bíborossal, nem sokkal pápává választása előtt. Ez a találkozás Vassula és a Hittani Kongregeráció közötti gyümölcsöző párbeszéd lezárását jelentette. Ratzinger bíboros nagyon boldog volt, hogy „végre” találkozhatott Vassulával és tárt karokkal üdvözölte.

Párbeszéd Vassula Rydén és a Hittani Kongregáció között

2001 és 2004 között, Vassula Rydén hivatalos párbeszédet folytatott a Hittani Kongregerációval (CDF) a Vatikánban, melyet a HK akkori prefektusa, Joseph Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa kezdeményezett.

A teljes párbeszéd története itt olvasható.

 2. Vassula megjegyzései a Pápaságról és a jelenlegi konklávéról (2013. március 12. – még az új pápa megválasztása előtt)

A pápaság a múlté…

Nem, soha nem lesz a múlté, mert Péter Széke mindig be lesz töltve. Az Egyháznak szüksége van egy pásztorra, aki Krisztus helytartója a Földön. Jézus Pétert választotta, és azóta létezik a pápaság, és Péter Széke mindig is meglesz.

Hallgat valaki egyáltalán a Pápára?

A Pápának felhatalmazása és hatalma van, és sokan hallgatnak rá. És sokak szeretik is. Mindamellett az üzenetekben, amelyeket kapok, az Úr megmutatta, hogy a közelében vannak olyan – sötét erőktől vezérelt – emberek is, akik ellent mondanak neki és lázadnak ellene. Amikor Rómában laktam, jártam Tarcisio Bertone bíborosnál, aki akkoriban még érsekként volt a HK titkára. Azért találkoztunk, hogy tisztázzunk néhány dolgot a missziómmal kapcsolatban. Amikor azt mondtam, hogy Jézus arról beszélt, hogy van egy földalatti lázadás a Vatikánban, ő megerősítette, hogy ez igaz.

Mit tettek az utóbbi Pápák azért, hogy hidakat építsenek, ill. újraépítsenek más felekezetekkel és vallásokkal?

 Ez egy elég kényes kérdés. Először is, azt hiszem, hogy nagy előrelépés történt az ökumenizmusban a II. Vatikáni Zsinat óta, és fontos lépések történtek az egyházak közeledésének érdekében, különösen II. János Pál pápa idejében. Egyszer azt mondta, „azok az elemek amik egyesítenek bennünket sokkal nagyobbak, mint amelyek elválasztanak.” Ő keményen dolgozott az egységért. Munkája nyomán az egyházak közeledtek egymáshoz, de ahhoz nem eléggé, hogy megvalósuljon az az egység, amit Krisztus kér az IÉI üzenetekben. Karizmatikus volt és az Egyház javára válik, ha a következő pápa is karizmatikus lesz.

Krisztus azt kérte, hogy egyesítsük Húsvét dátumát. Ez nem történt meg. A másik, amit Jézus kért, hogy ne tegyünk különbséget magunk között, és egy Oltár körül ünnepeljük a Szentmisét. Ez azonban még messze van az elfogadástól. Az Egyházat meg kell szilárdítani, mondta nekem az Úr. A megosztottságban meggyengült. Az egység keresésének át kell hatnia az Egyház egész életét, és el kell érni az egységet. De az egyház még nem jutott el arra a pontra, hogy túllépjen az akadályokon, amelyek a megosztottságot okozzák, és amelyek a Szentírás szerint akadályozzák a hit, a szeretet és az imádás egységének megvalósulását közöttünk. Krisztus nagyon csalódott.

A más vallásokhoz való közeledés is előre haladt II. János Pál pápa idején. Más vallások vezetői is szerették őt. Ugyanezt nem tudom elmondani a legutóbbi pápáról.

Milyen Pápára lenne szükség, hogy ez az ökumenikus közeledés folytatódjon? Egy nem olasz, vagy nem európai segítene?

A nemzetiség nem számít. Ha kérik a tanácsát, akkor a Szentlélek választja ki, akit akar, függetlenül annak nemzetiségétől. Amint mondtam, ha kérik tanácsát, akkor a Szentlélek fogja kiválasztani a megfelelő embert Péter Székére. A Szentlélek Akarata megegyezik Jézus Akaratával. Ezért, ha a szavazás megfelelően zajlik, az Egyház el fogja érni a Húsvét dátumának egyesítését. Jézus megígérte üzenetében, hogy ha ezt a lépést megteszik, akkor Ő cserében elküldi Szentlelkét, hogy elvezesse az egyházat a teljes egységre. Az Úr azt mondja, hogy az egység békét fog hozni nemcsak az egyháznak, hanem az egész világnak is. De ameddig az egységet nem fogadják el, a világ folytatja háborúit, gonoszságait, lázadásait, és a természeti katasztrófák tovább fognak fokozódni – ezt mondta az Úr.

 Hogyan viszonyulnak a pápasággal kapcsolatos események a próféciákhoz és ahhoz az időhöz, amelyben élünk?

Az üzenetekben, amelyeket Krisztustól kapok, az áll, hogy amennyiben az Egyház nem hallgat a Szentlélek panaszaira, amelyekben az Egyház kiengesztelődését és egységét akarja, akkor az Egyház egy nagy megpróbáltatásokat hozó tüzes tisztuláson fog keresztül menni, és Isten le fogja leplezni mindazt, amit próbáltak elrejteni. Fontos, hogy az új pápának legyen elég ereje azon botrányok tisztázásához, amelyek fölött szemet hunytak, és alázattal munkálkodva tiszta, átlátható arcot adjon az egyháznak. Csak az Igazság teheti szabaddá az Egyházat. Az Egyháznak nem csak szervezetként kell változnia, de meg kell maradnia szentnek és Isten Házának, ezért amíg az egyház nem válik alázatossá és nem add több helyet a Szentlélek vezetésének addig nem lesz benne béke, és még nagyobb megpróbáltatásokat kell elszenvednie.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Egyházban lévő emberek azok, akik létre hozták a megosztottságot, ami ellenkezik Isten szeretettörvényével. Az Úr figyelmeztette az Egyházat üzeneteiben: halkuljon el, hogy meghallhassa az Úr Hangját; hajtsa meg a fejét, hogy megláthassa Krisztus Fejét; és hajoljon meg teljesen, hogy Ő felemelhesse. De nem hallgatnak Rá. Nem hiszik el, hogy Isten figyelmeztette őket.  Isten üzenetei ellen harcolnak - ahogy Jézus egyszer mondta - eszeveszetten. Ezen megpróbáltatások ellenére, az Úr segíteni fog az Egyháznak, mert Ő azt mondta, hogy soha semmi nem fogja elpusztítani az Ő Misztikus Testét, ami az egyház. Oly sokszor fejezi be ezzel üzeneteit: az Eklézsia új életre kel.

 

 

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés