Lehet, hogy meghasad a szívetek, ahogyan az Enyém is

2020. április 12.

Uram!

Én vagyok. Ó, Vassula! Gyermekem, szólj a remény hangján. Lehet, hogy meghasad a szívetek, ahogyan az Enyém is.¹ Jöjj, nemzedék, öntsd ki szívedet előttem, mint a vizet, és nem fogsz elveszni! Én vagyok a te reménységed és a jegyesed, melyik jegyes ne gondoskodna jegyeséről? Én vagyok a te szilárd és biztos alapod, amelyen állsz.

Nemzedéked, minden határt túllépve, magára haragította Atyámat. Ne kérdezzétek: “Miért sújtottál le ránk anélkül, hogy gyógyulásban reménykedhetnénk?”² Emlékeztesselek arra, nemzedék, hogy hányszor vétkeztél? Emlékeztesselek arra, hányszor űztél ki a szívedből? Te magad hoztad fejedre ezt a bajt, amelyre figyelmeztettelek, előre megmondtam neked, hogy ez a “tűz” belülről fog égetni téged. Halld meg: Rajtam kívül nincs más Megmentőd! Én vagyok a te Istened, és újra mondom, sohasem bíztattalak arra, hogy gonoszat cselekedj, ezt te jól tudod. Hiszen Én vagyok az Úr és a Megmentő, akit arról ismernek meg, hogy megbocsátok és elfelejtem a bűnöket, ha töredelmes szívvel Hozzám jönnek, megbánják bűneiket és bocsánatot kérnek.

Vassula, irgalmasságomról vagyok ismert, letörlöm a szomorkodók könnyeit, gondját viselem nyájamnak, és megvigasztallak benneteket. Ismert vagyok arról, hogy uralkodókat taszítok le a trónjukról, országokat és királyságokat döntök meg, így hát ne lennék képes megszűntetni egy elszabadult és végzetes betegséget, amely oly sokakat elpusztított közületek? De hallanom kell bűnbánó kiáltásotokat! Atyám és Én mindenki imáját és áldozatos szeretetét elfogadjuk. Azon a napon, amikor e nemzedék a Nevemet hívja, meg fogom menteni őket a szenvedésüktől. Egyetlen mindenható Szavammal le fogom csendesíteni ezt a “vihart”, mert Engem úgy ismernek, mint aki gyorsan a gyermekei segítségére siet. Ez a nemzedék azonban nehezen hajlik meg, és nehezen tanul. Még most sem hallgatnak Rám, amikor pengeélen táncolnak, és halomban fekszenek körülöttük a holttestek.

Oly sok jelet küldtem neked, nemzedék, de te szemet hunytál felettük. Nem akartad észrevenni ezeket. Folyton küldtem neked követeimet, oly gyakran küldtem prófétákat, hogy bűnbánatra hívjanak téged, és elhagyd bűneidet, jó útra térj. De te becsuktad füledet, hogy ne is halljad! Bűneid most visszaszállnak a saját fejedre.

Jöjj! Szegezd a gondolataidat szentségre, láncoljátok a szíveteket Szentséges Szívemhez, hogy feltámaszthassalak benneteket, mert Én vagyok a ti egyetlen Reményetek. Akkor senki sem mondja majd neked, hogy “ne menj ki az útra és ne járj a mezőn”³, mert a láthatatlan ellenség mindenütt ott van, bárhová mégy. Én Vagyok, aki veled van, zabolátlan nemzedék, mert Én mindnyájatoknak az Atyja vagyok. Ti mindnyájan nagyon drágák és értékesek vagytok Nekem.

Azért teremtettelek, nemzedék, hogy mint a Mennyei Kertjeimben ültetett zöldellő levelű szőlőtövek, melyeket az Élet Folyói öntöznek, kisarjadj. Egykor Királyi Udvaraim büszkesége voltál. Nem arra szántalak, hogy kiszáradj, de te könnyelműen úgy döntöttél, hogy elfordulsz Világosságomtól, az életed Forrásától. Ezután a hajtásod elszáradt, a leveleid összezsugorodtak, leestek és szétszóródtak. A remény, amelyet Tőlem kaptál, szertefoszlott, kegyelmeim a múltba vesztek. Eltapostak téged. A szőlő, amelyet egykor gondoztam és felneveltem, a halál árnyékába került. Ki volt az, akit könnyelműen visszautasítottál? Nem vagy te a bűn ivadéka? Emeld fel szemedet és nézz körül! Pusztulás és romhalmaz vesz körül, temetőkben laksz, mint a halottak. Ezt vontad magadra, nemzedék, amiért oly sok éve megtagadsz Engem.

Emeld fel szemedet, és szemléld Szent Arcomat, és ettől a látványtól egyre jobban fogsz sugározni, lüktetni fog a szíved és telve lesz, miközben Mennyei Trónomról elárasztalak Szentlelkemmel. Feltámasztalak és újjáteremtelek téged Mennyei Kertjeimben. Kanyargós ösvényeid a múltba vesznek. Kezed tiszta lesz, mint a hó⁴, feddhetetlenséged, mint a széles óceán. Sokan jönnek majd közületek az Én Világosságomba. Ne mondd hát, nemzedék: “Isten határt szab könyörületének” vagy “túl sok a bűnöm és túl nagyok ahhoz, hogy bocsánatot nyerjenek”. Hallgass Rám: bánd meg bűneidet, hívd Nevemet, ne vétkezz többé. Bűnbánatod legyen őszinte, olyan, amely megnyugtató illatot áraszt, amely elér Atyámhoz a Mennybe. Atyám és Én megbocsátunk, és meggyógyítunk téged. Koronázz meg Engem a szeretet koszorúival. Csupán szeretetre van szükségem.

Imádkozz, Vassula, hogy kísértésbe ne ess! Hadd örvendezzen benned a te Királyod… minden módon dicsőíts meg Engem, a te Istenedet. Minden eszközzel dicsérd ragyogó Szent Nevem. Én mindig melletted Vagyok, gyermek! Jöjj! IC

 

1.     A világjárvány miatt sokan szenvednek, mert elvesztik életüket vagy a munkahelyüket kell elveszteniük.

2.     Gyógymód a COVID-19 ellen

3.     Jer. 6,25

4.     Úgy értelmeztem ezt a kifejezést, mint: megtisztulva a bűntől

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés