Bőséges áldásomat adom mindazokra, akik keresnek Engem

2021. január 11.

Jahve, mindenek Atyja, mutasd meg szent Arcodat ennek a haldokló világnak, és jöjj, térj be nyomorult lelkünkbe!

Én Vagyok. Béke legyen veled, csakugyan vágyakozz utánam életed minden napján! Én, Jahve, melletted vagyok és örvendezem, amikor hívsz. Szívemnek öröme, soha ne szűnj meg vágyakozni utánam. Sóvárogj utánam, mint a szomjas föld. Légy rendíthetetlen a hitedben. Jöjj, öntsd ki kéréseidet, és Én meghallgatlak! Mondd el minden gondodat, ami szívedet nyomja, és Én tanácsot adok neked.

Leányom, nézz föl, ahol az otthonod van, igen, nézz fölfelé, fordítsd szívedet az Igazság felé. Most hallgass meg:

Jelenlétem nagy ajándék számodra, de az egész emberiség számára is az. Annyi jó dolgot adtam neked gyermekkorodban, Vassula, de emlékezeted kitörölte ezeket a lelkedből. Most emlékeztetni foglak: amikor kisbaba voltál, karjaimban tartottalak, magamhoz öleltelek,[1] úgy emeltelek magamhoz, ahogy egy apa gyönyörködik a gyermekében. Én, aki fölötte vagyok a földi apádnak, mert a Teremtőd vagyok, mindig el voltam ragadtatva, amikor ölelésemben tartottalak, felemeltelek a kiságyadból angyalaim örömteli kacagása közepette. Szeretettel becézgettelek, miközben te mosolyogtál Rám. És ahogy egy apa az ő kisbabájához beszél, a következőket mondtam neked: „Örökre Magamhoz kötlek téged, kicsim, Magamhoz fogom vezetni lépteidet életed minden elkövetkező napján, és vigyázni fogok rád, amikor alszol. És amikor elérkezik a hajnal, tanítani foglak és bölcsességgel beszélek majd hozzád, emlékeztetve arra, hogy Én a te Atyád vagyok, te pedig az Enyém vagy. Tőlem származol, az ivadékom vagy. Egyengetni fogom előtted az utat, amikor követemmé teszlek. Örömmel vártam, hogy eljöjjön az idő, amikor felfrissíthetem és feleleveníthetem Rólam való gondolataidat.[2] Egy ivadék, aki Tőlem származik, és akit majd alkalmas időben e nemzedék közepébe fogok ültetni.

Igen, csakugyan e nemzedék közé teremtettelek saját céljaimra. Azért hívtalak el, hogy feltárjam előtted üdvözítő tervemet, és fájdalmas Szívvel elmondjam neked, hogy ölelésemből ki foglak küldeni a világba, hogy Nevemben beszélj, de amint majd ezt teszed, csalóként fog bánni veled a világ. Amikor megkérdezted, hogy „miért?”, így válaszoltam neked: „Az agyagot arról ismerik fel, hogy az első esőcsepp elmossa, de a te lelked nem hal meg soha.”[3] Ezeket a szavakat intéztem hozzád. De azt is hozzátettem, hogy bátorsággal és buzgalommal foglak gyarapítani, hogy bár törékeny vagy, soha ne inogj meg, és soha ne félj. Fáradhatatlanul fogod a magot vetni Velem együtt az egész világon.

De lám, te az áldozatom is leszel. Ki kellett választanom valakit közületek, aki áldozatom lesz, és hogy azzá válhass, minden félelmet távoltartok tőled, hogy nyelved olyan éles legyen, mint a tiszta ezüst, amikor majd a Szavaimat továbbadod. Szeretetem e nemzedék iránt minden képzeletet felülmúl. Szeretetem úgy ömlik rád trónomról szüntelenül, mint csillogó gyémánt-vízesés, miközben Én, mint egy éhes koldus, ott állok az útkereszteződésben szeretet-alamizsnát koldulva minden arrafelé haladó járókelőtől, akik bűnös szándékaikkal, mint fogyatkozó árnyak, közömbösen és elveszetten elmennek előttem.

Ugyanekkor Fiam síró kiáltása is hallatszani fog fentről, amint odakiált nekik: „Ó, jöjjetek! Gyertek, és egyétek az Én isteni kenyeremet és igyátok az Én isteni boromat, amelyet minden nemzedék számára készítettem! Azért, hogy meggyógyuljatok és éljetek, szeretteim. Hagyjátok el az evilág gazdagságát, mert az nem válik hasznotokra! Jöjjetek Hozzám, mert Tőlem bölcsességet tanulhattok, és ez a bölcsesség meg fogja mutatni nektek az Utat az Igazsághoz és az Élethez. Kiáltásom nektek szól, a Magasságbeli fiaihoz és leányaihoz. Nem hallottátok, hogy aki megtalál Engem, az az életet találja meg? Én vagyok az örök élet kapuja, ezért jöjjetek hát!”

Emlékszem azokra a napokra, amikor elhívtál, és most azon gondolkodom, mi mindent tettél értünk. Legyetek áldottak, Jahve és Jézus!

Gyermekem, sokan üldöznek Engem, mert nem ismernek, és nem értenek. Napjaidban lehajolok a magasságból, hogy mindnyájatokat megérintsem. A porban járkálok, hogy megkeressem nyomorult fiaimat és leányaimat, akik a bűn porában járkálnak, hogy felemeljem és elvigyem őket arra a helyre, amely nekik van fenntartva, és ahol a tisztaság ruhájába fogják őket öltöztetni. Arra a helyre, ahonnan örök áldás árad szüntelen. Ne maradj hát a bűn porában és elszigetelve, nemzedék, mert nem válik javadra, ha Tőlem elszakadsz, mert így halott vagy. Ha Lelkemtől elszigetelve maradsz, aki az Életadó, aki megelevenít és megmozgat téged, olyan leszel, mint egy halott test. Ezért jöjj, és oltsd be magadat Lelkembe azért, hogy élj!

Imádkozni fogok, hogy az egész emberiség belépjen a Te kapuidon és a Te királyi udvaraidba, hogy örökké dicsérje Szent Nevedet, mert Jahve maga az istenség, akinek örökké tartó a szeretete!

Jöjj! Bízz Bennem, bőséges áldásomat adom mindazokra, akik keresnek Engem, és rájuk öntöm Nevemet, mint olajat, hogy újjáélesszem a lelküket. Áldottak azok, akik szabad akaratukból befogadnak Engem, mert ők világossággá válnak. Jöjj, leányom, légy áldott. A Szeretet szeret téged.[1] Néha látunk kisbabákat, akik felfelé néznek és boldogan mosolyognak, és én hiszem, hogy olyankor a lelkük Istennel és az angyalokkal beszélget.

[2] Isten valóban ezt tette, amikor először közelített hozzám, emlékeztetett arra, hogy Ő az én Atyám. Erősen éreztem, hogy valahogy mi már korábban találkoztunk, ezért ismerem Őt!

[3] Akkor megértettem, hogy a föld porából vagyunk, a testünk meg fog halni, amikor elérkezik az ideje, és porrá lesz, de a lelkünk soha nem fog meghalni. Tehát Isten számára nem a mi földi halálunk fontos, ami Neki számít az a mi halhatatlan lelkünk, ami soha nem hal meg, Hozzá térjen, hogy Vele együtt éljen mindörökké.

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés