Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben
 

2006. január 3.

Béke veled. Nézz rám, barátom és társam, nézd a te királyodat és szilárdítsd meg lépteidet… Adózz tisztelettel szent nevemnek, mivel megengedtem, hogy szentséges Szívemben és udvaraimban tartózkodj. Felkentem olajjal fejedet, hogy Szavamat és dicsőségemet hirdesd az örökkévalóságig.

Vizet adni az elhagyatott pusztaságoknak és virágba borítani a fákat ott, ahol minden élettelen, ez valóban gyönyörűséggel tölt el engem. Gyönyörűségem telik abban, ha életet adhatok. Mindenekfölött való az én hatalmam és kegyelmem. Elmélkedj csodáimon, leányom!  Beutaztad velem a világot és elláttalak beszéddel. Helyénvaló azt mondani, hogy együtt mentünk minden találkozóra. Miért gondoltad egy pillanatig is, hogy a pásztor elhagyja az ő bárányát? Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben, ismételd Szavaimat és tedd ismertté akaratomat a népemnek, ami megvigasztalja és bátorítja őket. Felhatalmaztalak továbbá, hogy tiéd legyen a Lelkem, aki megkötözi a gonosz lelkeket. Neked csak ki kell nyitnod a szádat érdekemben, és én máris megtöltöm azt…

Köztudomású, hogy az erényes ember szája életadó forrás. Az erényes lélek ajka sokakat táplál. A jelenkor forradalma nem akar elismerni engem, mint élő Istent. A sötétség lelkeinek hatalma rejtett forrásokból táplálkozik ugyanazon a földön, ahol te is élsz. Én mindenekfölött állok és továbbra is fel vagyok háborodva, mivel ők végül is az én fiaim és leányaim! 1 Bűneik elvakítják őket, ezért hiányosságaik sohasem tudatosulnak bennük. Ezek a gonosz erők lázadást szítanak, és létezésem tagadása képezi jelenkori társalgásaik tárgyát. De mondom neked: Szentlelkem lehelete által fel fog ragyogni keletről az én dicsőségem. Fel fog emelkedni a kelet. Várj, és meg fogod látni, gyermekem!

Fiaim és leányaim vissza hozatala a távolból - akik majd repülve jönnek vissza hozzám -, ez a legkisebb adomány lesz Egyházam számára. A nagyobb az lesz, amikor megbékél és egyesül Egyházam. Mert ma zűrzavar van Egyházamban, össze-vissza dobálja a gonosz. Pásztoraim körében bizalmatlanság támad, mihelyst az egységről kell beszélniük. Sokan közülük nem az igazat mondják. Kezdetben feltártam előtted, mennyire megcsonkították Testemet!

A mennyország gyászol és sok pásztorom nem fogja fel, miért ontanak szemeim véres könnyeket. Jelek! Mit értenek meg ezekből? Ki próbálja közülük megérteni, hogy ezek mit jelentenek?

Korodnak e csatájába állítottalak téged, a bűn elleni küzdelembe, emeld fel hát fejedet, leányom! Én egyengetem lábad alatt az ösvényt, miközben kezedben viszed életadó üzeneteimet, és ha keményebb ellenállással találod magadat szemben, viseld el énértem ezt a keresztet! Itt vagyok, hogy vezessem lépteidet, érted? Nyitva tartom kapuimat mindazok előtt, akik visszatérnek hozzám. Hirdesd a bűnbánat üzenetét és továbbra is emlékezz az igazságokra, melyeket neked adtam. Biztasd népemet, hogy éljen igaz életet bennem! Légy bizakodó, mert melletted vagyok! IC

Jöjj! 2 Imádd Urunkat! Dániel vagyok, az őrangyalod és az Igazság ajtajának őrzője. Az Úr meg fog erősíteni téged, hogy le tudd győzni üldözőidet. A Hatalmas és Dicső a szeretet kötelékeivel fog vezetni téged, hogy győzedelmeskedni tudj felettük, és azok felett, akik elnyomják az Ő összes Művét. Emmanuel örökre szenvedélyes ölelésében tart téged, miközben te mindig táplálkozni fogsz belőle. Örvendezve látom, hogy örök kötelék köt össze a Mindenhatóval, és miközben nézlek, örömkönnyek szöknek szemeimbe. Örvendezz, mert fogalmad sincs arról, mit ajánlott fel neked az Úristen azon a szent napon, amikor meghatottságtól reszketve megközelített téged! Közben nem vette le rólad a tekintetét, és keze felszentelő olajat hintett rád. Miközben a Megváltónak ezt a félelmetesen felemelő látványát figyeltem, amint csupa kegyelemmel az Arcán az Ő szeretettjéhez közeledett, én magam is reszkettem a meghatottságtól e magasztos látvány hatására. Ezután ugyanilyen gyengéden a Király hozzád hajolt és felkent, amitől új életre keltél. – Virágba borított téged!

Ó irgalmas és gyengéd szívű Isten! Dicsőítelek Téged, Uram! Minden Műved dicsőséggel és fenséggel teljes, és a Te igazságosságod sohasem tud megváltozni! Boldogok, akik Benned találnak menedéket! Mert Te csodákat művelsz azokkal, akik szeretnek Téged…

Vassiliki, én a te őrszemed is vagyok. Amikor keményen gyötörnek az istentelenek, mindig meg foglak vigasztalni és áldani téged…. Egy felkent lény szívből jövő imái nagyon hatékonyak! Imádkozz bizalommal! Én, Dániel, az Úr békéjét hozom neked. Érezd szeretve magadat általa! -


 

1 a sötétség erői állandóan a sarkunkban vannak, hogy megkísértsenek és tönkretegyenek minket. ’after all’ (végül is – ford.megj.) itt azt jelenti, hogy mindenki után, mindenkire vadászva, stb….

2 Dániel, az angyalom beszélt

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés