Azt akarom, hogy elismerjenek Engem Istenüknek és Atyjuknak

2014. november 17.

Uram?

Egyesülök veled, drága lélek! Igen, a szeretet egyesít téged Velem. Csak egyet kérek teremtményeimtől, hogy szeressenek, hogy Engem szeressenek, és Én leveszem vállukról a bűneik terhét. A szeretet azt jelenti, hogy elviseled a viharokat, amikor rád törnek. Ezzel a kitartással bizonyítod, hogy Tőlem származol, Vassula. Láttad, hogy Kezem által megvalósult köztetek mindaz, ami lehetetlennek tűnt számotokra.

Most itt vagyok, hogy megvigasztaljalak, és az Erőmről biztosítsalak. Az Én Királyságom erő, amely a gyengeségben, a szegénységben nyilvánul meg! Eljöttem hozzád, hogy megmutassam kívánságaimat, megosszam veled vágyaimat. Nem akarom, hogy úgy gondolj Rám, mint aki csak kihasznál téged. Gondolj Rám úgy, mint megmentődre, mint Istenedre, mint hűséges barátodra, aki ellenállhatatlan szeretetet érez irántad. Azáltal, hogy felajánlod magad a világnak, megmutatod az Én jóságomat, kegyelmemet. Egyedül ez ébreszti fel bennük a vágyat, hogy dicsőítsenek Engem, a ti Isteneteket.

Megtanítottalak arra, hogyan add tovább nem csak az Üzeneteimet, hanem az Evangéliumot is, az Én Szavamat. Tegnap megértettem veled, hogy bízzál Bennem, és szerezz örömet Nekem. És ahogy mondtam, minden, ami történt, és történni fog, az Ítélet Napján fel lesz fedve, napvilágra kerül.

Ez a nap az Én napom lesz: egyedül az Isten Napja… És minden ellened irányuló vádló szót az Ítéletem Napján megcáfolok. Az emberi büszkeség térdre kényszerül, megalázkodik majd. És emlékezz, hogy a hited és bizalmad lesz a te védőpajzsod a gonoszok tüzes nyilaival szemben, melyek célbavesznek téged. Tehát higgyél és bízzál Bennem, mert Én meg tudlak védeni és óvni a Hatalmasságok és Erősségek ellen, melyektől a sötétség származik ebben a világban - a gonosz szellemi seregtől.

És ami téged illet, dicsőíts meg Engem azáltal, hogy osztozol köntösömön, és Velem jössz a résekbe, a hasadékokba és a völgyekbe, jó és rossz emberek közé. Elmegyünk azokhoz a nemzetekhez, akik még soha nem hallottak Rólam. Olyan elzüllött országokba, ahol virágzik a prostitúció és a kicsapongás. Olyan országokba, ahol elfeledtek Engem, és önző testi vágyaiknak élnek. Meg akarom gyógyítani a hűtlenségüket. Azt akarom, hogy elismerjenek Engem Istenüknek és Atyjuknak. Nem fogom elrejteni Arcomat, hanem meg fogom mutatni nekik, és amint felemelik a tekintetüket, megbocsátok nekik és meggyógyítom őket. A megértés kenyerét adom majd nekik.

Szívem készen áll Uram arra, hogy Benned maradjak, és Te énbennem. Igen, mutasd meg a Te dicsőségedet a földön! Hozz békét, és mentsd meg gyermekeidet!

Mostanában imádkozom és könyörgök az elnyomóimért, nem tudok többet tenni, de legalább megpróbálom!

Tudom, hogy hatalmas vagy, ezért minden ügyemet a Kezedben hagyok…

Nem lesz többé kifogás?

A Te segítségeddel megpróbálom feladni a kifogásaimat.

Akkor tehát ne szegd meg szavadat…

Ellent akarok állni!

Habár gyakran visszaesel, felemellek, mivel jók a szándékaid. Megtanítalak arra, hogyan legyél erős, hogy amikor a kígyók harapása beléd mar, ezt tudd mondani: képes legyél kimondani: „Megütöttek, ugye? De nem fájt. Megvertek? Nem érzek semmit. Megrágalmaztak, és aztán? Hadd csinálják! .., na és? Hadd tegyék! Ugye megköveztek? Mikor? Nem éreztem fájdalmat…” Én veled tartok. Rengeteget utazunk, fáradunk, de soha nem mondod: „Elég! Feladom!” Miért?

Azért, mert velem vagy!

Igen. Mert az erődet Belőlem meríted. Az erődet Általam kapod, hogy soha ne legyél túl gyenge, és ne add fel. Hadd maradjak örökre a kertedben.

És engedd meg, hogy menedéket találjak Benned!

Pihenj meg Bennem, Istenedben. Én mindenkinek menedéke vagyok! Mindenki Hozzám jöhet, hogy letegye szívének terheit, és Én megvigasztalom őket, menedéket adok nekik! Íme, Én veled vagyok, fogadd békémet. http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif IC

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés