EGYHÁZAMAT ÚJ FÉNYESSÉGBE ÖLTÖZTETEM

2013. május 15.

Béke legyen veled, kedvesem. Engedd meg, hogy ily módon szóljak hozzád. Töltsd be lelkedet az Én Lelkemmel. Örvendezz! Mert Én vagyok, aki veled van. Ne feledd, hogyan töltöm el lelkedet bölcsességgel. heart.1.gif Csupán szeretetet kérek tőled, állhatatosságot és alázatot, hogy véghez vidd művemet és a küldetést, amellyel megbíztalak.

Új fényességbe öltöztetem Egyházamat, várj és meglátod! Gondoskodom Egyházamról, hatalommal ruházom fel, és gyógyítom. Leányom,[1] ó kedvesem, ha csak tudnád, mily végtelen irántad való szeretetem, és mit érzek, amikor belépek szívedbe! Zene szívemnek, amikor érzem Irántam való szeretetedet, egy állandó dallam. Növeli a köztünk lévő barátságot. Városom, megvigasztalódom és boldogság tölt el… halljad, sok megpróbáltatáson, áldozathozatalon és csatán mentél keresztül még azokkal szemben is, akiket melléd rendeltem. Tanuld meg, hogy az egyetlen segítség Tőlem jön, és ez az égi segítség felemeli lelkedet megpróbáltatásaid idején. Vigasztalást nyújt, megújít a te időd tüzes csatái ellen vívott küzdelmeidben, és minden hamis váddal szemben, melyet Üzeneteim ellen felhoznak. Azokkal szemben, akik tudásukkal és eszükkel kérkednek.

Ó, én Erősségem, jöjj sietve segítségemre, mentsd meg lelkemet és életemet tőlük!

Mondom neked, hagyd Rám azokat, akik a világból valók, te pedig élj szentül, békében, parancsaim szerint. És emlékezz: minden egyes napon felkenlek téged – nem olvastad: „Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik Őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik.”[2]

Sanyargat az ellenség? Hála nekik, Vassula, elnyered a Mennyei Királyságot. Örvendezz tehát, és légy boldog, mert nagy lesz jutalmad a Mennyben! Járd utadat, melyet kijelöltem számodra. Járd a becsületesség és hűség ösvényét, és ha ellenségeid gonosz tetteikkel fenyegetnek, jöjj Hozzám, és élvezd édességemet, mert úgy ismernek Engem, hogy megvigasztalom a lelketeket a bajok idején.

Itt vagyok, hogy tanácsodat kérjem. Tudom, hogy mivel mellettem állsz, nem kell félnem semmitől, és megkapok minden segítséget.

Légy az Én követem, mert minden, amit a Nevemben teszel, olyan mintha Én kérném rajtad keresztül. És a kérés, melyért a Nevemben teszel, a Velem, vagyis az Istenetekkel való kiengesztelődés. Ez a te feladatod, hogy megdicsőíts Engem. Értem, a te Istenedért való munkálkodásod vezet téged megszentelődésedre. Maradj Mellettem, dolgozz a szentség szellemében, és ezáltal, istenfélelemmel eltelve, szolgálatod gyökeret ereszt Bennem, és embereket nyer meg Számomra, akiknek elméjét a világ istene elvakította. Arra figyelj, amit rád bíztam. Ne távolodj el Tőlem.

Hallgass Rám. A legfontosabb eleme annak, ami megalapozza a kegyelmet, az isteninek kifejlődése, ami Szentlelkem érintése által történik, nemzedék. Mondd meg nekik, hogy Szentlelkem elmenekül a hazug nyelvűektől, a kezektől, melyek ártatlan vért ontanak, a szívtől, mely gonosz terveket sző, azoktól, akik arra éreznek késztetést, hogy gonoszat cselekedjenek, a hamis tanúságtevőktől, kik szüntelenül hazudnak. Azoktól, akik széthúzást szítanak a testvérek között, és hozzáteszem, azoktól, akiknek örömet okoz, ha rosszat művelnek. Valóban, aki igazságtalanul cselekszik, sohasem lesz észrevétlen Előttem. Ezért nemzedék, ne jöjj Elém, Teremtőd elé az Ítélet Napján vétkekkel. Imádkozz, imádkozz, imádkozz, és szabadulj meg bűneidtől! Ne gonosz cselekedetekre pazarold minden erődet. Most kész vagyok lemosni bűneidet!

Vassula, ne feledd, hogy szavaid anyagias, korrupt világ előtt hangzanak el, és Szavam gyakran el lesz nyomva az érzékiség által, amely a világ szenvedélyeiből ered és valójában sötétség.

Áldott, aki átölel Engem, megváltozik majd, és lelke megismeri a boldogságot.

Figyelmesen járj Velem! A Szeretet szeret téged és megáld. IC[1] Éreztem, amint Krisztus szeretetének tüze áramlik a szívéből az enyémbe!

[2] Zsolt. 24,5-6.

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés