Szívedbe véstem minden szavamat

2015. június 22. 


Béke legyen veled. Értsd meg teljesen, gyermekem, mi az én célom, amiért elhívtalak téged. A kegyelem által megnyitottam Mennyei Udvaraim kapuit, hogy tanítsalak, felkenjelek, és apostollá formáljalak.  Szívedbe véstem minden szavamat. Emlékezz tanításomra: bármit teszel, azt szeretettel kell tenned! Ne legyen semmid, ami nem az Enyém, és ami nagyon ellenkezik az én Akaratommal.  Soha ne hidd, hogy egy kicsit is megváltoztattam Szándékomat, amikor nem hallasz engem, vagy amikor nem érzed Jelenlétemet! Mert az én Tervem benned nem függ a hétköznapi emberektől. Az én Gondolataim messze felette állnak bárki buzdításán.
Én az Élő Isten vagyok, a Mindenható, és az én Világosságom beragyogja a szívedet, megvilágosítja benned a Jelenlétemet és a Tudásomat.  Minden megpróbáltatásodért kárpótollak majd, és továbbra is meg fogom mutatni Dicsőségemet arcodon: az én Arcomat a tiéden, hogy a vakok hinni tudjanak.  Habár némelyük szemét továbbra is fátyollal borítom, hogy ne lásson.
Igen, a kegyelmem által kiválasztottalak, hogy az egységről és a megbékélésről beszélj, és mindenkit bűnbánatra hívj. Ezért, gyermekem, ne tétovázz gyengéd ragaszkodásomról és hatalmas Szeretetemről beszélni, melyet minden egyes lélek iránt érzek! Én vagyok a Szeretet, én, Jézus, megáldalak gyermekem. ic
Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés