Egy további levél Vassulától

2019. november 15.

A szerdai levelet követően, ami Péter Székére vonatkozott, Vassula itt küld még egy levelet.

Kedves IÉI barátok!

Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az 1993. március 17-i prófétai üzenetet bemásoltam a puha fedeles HIR kötetbe minden nyelven… KIVÉVE ANGOLUL!!! Franciául a 14. fejezetben, a 200. oldalon, 2014. februárjában már le volt írva, majdnem 6 évvel ezelőtt.

Ezt írtam akkor a HIR könyvbe:

„Ezt az üzenetet még 1993. március 17-én kaptam. Napra pontosan 20 évvel azelőtt, mielőtt az új Helytartót, Ferenc pápát megválasztották.”

Az üzenet egy figyelmeztetés az eltévelyedés ellen, és hogy ne hallgassatok a hamis próféciára, amely minden oldalról nyíltan, félelem nélkül kritizálja őt, hogy ő egy ’hamis pápa’, vagy ami még rosszabb, hogy ő az Antikrisztus. A Lélekre való nyitottsága miatt sokan nem értenek egyet körülötte, és megrémülnek. A homíliái merészek, leporolják a régi előítéleteket és berögződéseket az egység jegyében.

Mivel ez egy hosszú üzenet, csak néhány sort választottam ki belőle.

„Én, Jézus Krisztus, figyelmeztetni kívá­nom papjaimat, püspökeimet és bíboro­saimat. Figyelmeztetni kívánom egész Házamat a nagy megpróbáltatásra. Egy­házam nagy megpróbáltatás felé közele­dik. Emlékezzetek rá, hogy Én válasz­tottalak titeket megszentelő Lelkem által, hogy dicsőítsetek Engem. Kezdettől fogva arra választottalak benneteket, hogy Egyházam erős oszlopai legyetek, és hitből éljetek az Igazságban. Arra válasz­tottalak benneteket, hogy részesüljetek Dicsősé­gemben és legeltessétek bárányai­mat.”

Ünnepélyesen mondom nektek, hogy hamarosan tűz által lesztek próbára téve! Imádkozzatok és böjtöljetek, nehogy próbára legyetek téve! Álljatok szilárdan, és tartsátok meg a hagyományokat, amelyre tanítottak benneteket. Engedel­meskedjetek pápámnak[1] bármi történik is! Maradjatok hűségesek hozzá, és Én megadom nektek a szükséges kegyelmet és erőt. Nagyon kérlek benneteket, hogy legyetek hűségesek hozzá, és tartózkod­jatok azoktól, akik ellene lázadnak! Semmi esetre se hallgassatok arra, aki el akarja őt távolítani! Ne váljék hamissá iránta való szeretetetek! Hamarosan olyan megpróbáltatással kerültök szembe, amilyent azelőtt soha­sem tapasztaltatok. Ellenségeim meg fog­ják kísérelni, hogy ravasz beszéddel meg­vásároljanak titeket maguknak. Az ördög már dolgozik, és a Rombolás nincs mes­sze tőletek. A pápának[2] sokat kell majd szenvednie. Benneteket is üldözni fognak azért, mert az Igazságot hirdetitek és en­gedelmesek vagytok pápámnak. Gyűlölni is fognak benneteket, mivel tetteik gono­szak, és valóban, aki a gonosznak dolgo­zik, gyűlöli és kerüli a Világosságot attól való félelmében, hogy kiderülhet Romboló tevékenysége.”

Mindig azt mondom az embereknek, vajon ’meddig marad még Isten csendben?’ Úgy érzem, hogy most ez a Tűzről való prófécia nagyon közel van.

Imádkoznunk kell azokért, akik Ferenc pápa ellen vannak, és megtévesztettek, mert az elkeseríti Urunkat, hogy ezek hamis ítéletekre hallgatnak.

Krisztusban,
Vassula

 [1] II. János Pál pápának.

[2] II. János Pálnak

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés