A megpróbáltatás napjai előtt álltok

2019. április 10. 

 

Vassulám, állj készen az írásra , engedd, hogy szóljak hozzád. Ha megosztod Velem az életedet, tiéd lesz a hallhatatlanság! Ne félj, örülj! Emeld fel lelkedet és engedd, hogy birtokoljalak, kedves lélek! Mélységesen meghat, amikor szeretettel esedezel hozzám….

 

Uram, össze vagyok törve lelkileg, mert minél közelebb vagy hozzám és minél többet vagy velem, annál jobban vágyom arra, hogy még közelebb legyél hozzám.

Barátságod mámorossá tesz, egyetlen szavaddal újjáteremtettél!

Ó, Vassula! Nézz erre a Te Istened Szívére, nézd ezt a Tisztaságnak, Irgalomnak és Szeretetnek Szívét. Bárcsak tudnád, mennyire kerestem egykor annak a módját, hogy miként keltsem fel a figyelmedet, hogy újra az enyém légy, és megmutathassam neked az Igazságot, és emlékezetedbe idézhessem, kihez tartoztál és tartozol ma is. Nyomon követtelek, hogy többé ne kószálj el, mint egy csavargó. Aztán Lelkem utolért, és bőkezűen betöltötte lelkedet. Elárasztott ragyogó kegyelmeivel az Ő Világosságában.

 

Atyám megadta neked a Bölcsességet, de azt meg is kellett tanulnod a segítségemmel…. Hallgass rám, teljesítsd a Nekem tett fogadalmadat, teremj számomra liliomokat szereteteddel, melyet irántam érzel, tedd szebbé ezt a földet, ezt az istentelen földet, légy az Én mennyországom!

 

Jöjjetek hozzám, ti szegény nyomorultak, akik a halál völgyében jártok. Jöjjetek hozzám, és Én megújítalak benneteket, hogy igaz békére találhassatok, és Engem pecsétül tehessetek a szívetekre. A Fenevad nyomotokban van, belétek önti hazugságait, az éjszaka csendjében vadászik rátok, hogy ne tudjátok őt leleplezni. Sötét árnyként járkál az ismeretlenség homályában, és csapdákat állít, hogy beleessetek. Szája tele van ocsmánysággal és minden rosszal, amit veled tett, nemzedék, és te még most sem ismered fel gonosz szándékait… és aljasságát? Hányszor figyelmeztesselek még benneteket?

 

A megpróbáltatás napjai előtt álltok. Nem emberi kéz által meggyújtott tűz¹ fog nemzeteket elpusztítani és felemészteni azt, amit az ember alkotott. A természet ellenetek fog fordulni, és árvizek fognak tömegeket elsodorni. El fog tűnni gúnyos mosolyotok, mely kiült arcotokra, valahányszor Szent Nevemet kiejtették előttetek. Mert fény derül mindarra, amit sötét sarkokba rejtettetek. A szomorúság fátyla van félretéve számodra, hűtlen nemzedék!

 

Akár nyugat, akár kelet felé fordulok, azt látom, hogy Házam letért az egyenes útról, mert sokan nem keresik már a Világosságot. Sokan hoznak rossz döntéseket úgy, ahogy nekik tetszik, ami megbénítja Testemet. Ők sok tekintetben kizártak Engem az életükből. Szabályaimat és tanításaimat a Házam romjai alá gyűrik, és utánuk hajítják Műveimet.

 

Romlik a tested, nemzedék, és a lelked is olyan, mint a víztelen, kiszáradt föld. A bűnbánat kiáltását szeretném hallani! Hiába lett volna Áldozatom? Atyám egyetlen teremtményének élete sem tart tovább, mint egy vadvirág élete, egyetlen fuvallatra elpusztul, de a lelke örökkévalóságig megmarad…., mindörökre. Én vagyok életetek Őre. Őrizlek, árnyékomban tartalak és védelmezlek benneteket. Életemet adtam értetek, hogy életetek legyen. Mit tehettem volna még, amit nem tettem meg? Keljetek fel hát, most! És tartsatok bűnbánatot! Ismerjétek be szörnyű bűneiteket!² Gonoszság kora, fordulj vissza bűnös útjaidról, adj jóvátételt magatartásodért és tetteidért, és Én meghallgatlak és megbocsátok neked. Ne feledd, hogy Életemet adtam érted. Menekülj a bűntől, mint a kígyó elől!

 

 

E végnapokban a szeleket használom hírnökeimként, kiküldöm őket a pusztába, mint nomádokat, hogy építsék fel, tegyék széppé és egyesítsék Testemet³.

 

Teljes szívedből munkálkodj, Vassula, gyűjtsd egybe népemet! Ne hagyd, hogy bárki is megtévesszen ostoba érvekkel, kizárólag az Én érdekemben dolgozz szorgalmasan és szívesen, hogy minden szívben megalapíthassam Királyságomat. Tanítsd őket arra, hogy szüntelenül imádkozzanak a Házamért és pásztoraiért, hogy legyenek hűségesek Hozzám, és győzzék le magukban a rájuk telepedő fásultságot és közömbösséget. Imádkozz a Szentlélekhez mindvégig és minden adódó alkalommal. Szeresd a Tisztaságot, hogy képes legyél cselekedeteimről beszélni, és mindenkit arra emlékeztetni, hogy ma szól hozzájuk a Ragyogó Világosság. Bízzál Bennem, leányom, és Én többet fogok neked adni, mint amennyit kérsz. A Szeretet szeret téged. Légy áldott…. IC

 

-------------------------------------------------------------------------

 

1.    2018. május 23-án tisztán hallottam, amint egy hang franciául ezt mondta: “bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” – magyarul: „hamarosan egy atmoszférikus robbanás lesz…”

2.    Isten szemében minden bűn iszonyatos, még a apró bűnök is, melyeket mi jelentéktelennek tartunk. Ő ezeket is nagyon nagyoknak látja.

3.    Az Egyházat

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés