Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem

2017. december 11.

Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami Nekem örömet szerez, mert az megdicsőít engem.

Arról ismernek Engem, hogy megmutatom erőmet, amikor felséges irgalmamat kétségbe vonják. Ezzel szemben sikerrel fogom koronázni¹ mindazt, ami Nekem örömet szerez, és akaratommal megegyezik, minden jóra irányuló cselekedetet. A szűkölködő így fog hozzám kiáltani:

„Megpróbáltatásomban sokáig vártam

Jahve irgalmára, az Ő segítségét kérve.

És most végre lehajolt hozzám irgalma a mennyből,

és az én Istenem meghallgatta panaszomat.

Ó Jahve, én Istenem,

Te sohasem szűnsz meg csodákat művelni!

Áldott legyen Jahve, aki szüntelenül csodákat művel, mert oly hatalmas az Ő Szeretete, melyet irántunk érez …”

Erre én ezt tanácsolom majd neki:

„Légy szerény, és továbbra is maradj szerény és kedves, és gyakorold az erényt!

Légy nemes lelkű és soha ne feledkezz el Forrásodról!² Süsd le szemed, mert Én az ilyen szívekben lelem örömömet és találok otthonra.”

Vassula, gyermekem, kapaszkodj Belém! Téged, akit királyi udvaraimban neveltelek, igen, elhívásomkor³ téged jelöltelek ki és senki mást, hogy sok nemzethez és felekezethez szóló szócsövem légy, hogy Üzenetem által jelzőfény légy, és minden népet Hozzám vonzzál, hogy meggyógyíthassam őket. Hozzám kell visszatérniük, igen, Énhozzám.

Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon Engem. Bízzál bennem, Vassula, és maradj Bennem, a te Istenedben és Mindenedben! http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif Mindnyájatokat szeretlek!

AlphaOmega


1 Azt jelenti, hogy választ kapnak kérésükre

2 Forrás: Istentől származó, aki az Élet Forrása

3az Igaz Élet Istenben Üzenetek

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés