A Lelkem sok lelket megvilágosít majd, mint a Nap

2014. november 25.

- Rohantam, hogy meghallgassam, mire hív az Úr...

Béke! Kedves lélek! Én a tiéd vagyok, akit szeretek, és rád vágyom. Rád bíztam Szőlőskertjeimet[1], és ahogy eljött a reggel, láttam, hogy már rügyeznek és kezdenek virágozni. Mindnyájan különlegesek és az Enyémek, ezért akarom mindnyájukat a tökéletességre vezetni.

Még anyád méhében voltál, mikor Én már vágytam rá, hogy kivesselek a nemzetek közé, az emberekhez, hogy emlékeztesd őket arra, Én vagyok a Béke Hercege, és hívd őket, hogy térjenek vissza, hogy térjenek vissza Hozzám, hogy térjenek vissza Jahve udvaraiba, ahová tartoznak. Siess tehát, kedvesem, mi ketten, Én és te együtt, őrizzük majd a Szőlőskertjeinket, mint a toronyőrök, és elkapjuk a rókákat, akik zsákmány után kutatnak az éjszakában, hogy kárt tegyenek a szőlősökben.

Nézd, hogy jövök. Úgy jövök hozzátok, mint Forrás, mely termékennyé teszi a Szőlőskerteket, mint egy éltető vizű kút tiszta folyama, úgy árad ebből a Szívből[2]. Bárki, aki iszik ebből a vízből, soha nem lesz többé szomjas, mert éltető forrássá fog válni belsőjében, és az örök életre segíti.

Ismét emlékeztesd enyéimet, hogy Én vagyok az Írások, mert fentről jövök, és az Én szavam örökké tartó. Ezért, Vassula, ne várj emberi elfogadásra, ez nem jelent számomra semmit. Neked sem szabad függővé válni az emberi elfogadástól. Már sok tanút kijelöltem előtted is. Nem te vagy az első, és nem is az utolsó. Küldötteket állítottam, akik tanúskodtak az Igazság mellett a Nevemben. Mind úgy jöttek, mint világító lámpások, és fényt hoztak az emberek lelki sötétjébe. Tehát nem lepődök meg azon, hogy hitetlenül visszautasítanak téged. Sokan, akiket úgymond az igazság bajnokainak neveznek, tanulmányozzák az Írásokat, mégis, mikor előttük világítok, nem ismernek fel Engem. Ha visszautasítják azt, amit a ti időtökben írtam, hogyan hihetnek az Írásokban?

Megmondtam, hogy mielőtt az Úr nagy Napja felvirrad, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, a fiatalok majd álmokat látnak, egészen addig, míg kiárasztom Lelkemet. Csodajeleket fogok mutatni fent az égen, és jeleket lent a földön.

- Köszönöm Neked, Uram, akik meghívtál, és el nem hagysz engem, hanem velem vagy.

Igen, egészen a végidőig, ami a kezdet lesz. Benned lakom, ahogy te is Bennem laksz. Ismertesd meg Nevemet a világgal, és folytasd a tanúságtételt, hogy a világ megismerje a Szeretet nagyszerűségét, melyet adok neki. Továbbra is az Igazság Lelke fog vezetni téged és sokakat az eljövendő dolgokban. Ő majd zafírokkal világítja meg az utadat, és az emberek azt fogják kérdezgetni: „ki ez, aki olyan, mint a ragyogó Nap?” És majd felismerik az Én Lelkemet. „Húzz ki engem a hálóból.” – fogják néhányan kiáltani. „Jahve, Istenem, segíts rajtam, gyógyíts engem!” – könyörögnek majd mások. És aztán mindnyájukat meghívom majd, hogy egyenek Szőlőskertem gyümölcseiből. Ott majd megtudják, hogy Én vagyok az ő Bástyájuk, a Sziklájuk és a Megváltójuk, a Szó, az Istenük, az Egy és az egyetlen, aki le tudja győzni a gonoszt.

A Lelkem sok lelket megvilágosít majd, mint a Nap, feltárja előttük bűnüket, és hogy hogyan torzította el lelküket bűnösségük, és milyen értéktelenné váltak az Isten szemében. Meg fogja nyitni lelkük mélységét, és velejéig kiégeti belőlük bűnös hajlamaikat. És mikor a Lelkem már megtisztította őket, felfedem előttük Szeretetemet. Misztikus bölcsességet adok nekik, a kegyelem kenetét, és egyesítem őket Magunkkal.

Ünnepélyesen mondom neked, ha valaki Engem szolgál, az nem nézhet hátra, követnie kell Engem, bárhol vagyok, bármerre megyek, és bárhová vezetem őt. Az, aki visszautasít Engem, megtagadja Szavaimat, vagy elhagy Engem a nehézségek miatt, meg fogja kapni jutalmát. Élj békében, leányom, te vagy az, akit akarlak. Igen, ezt már mondtam neked máskor is, de most arra készültem, hogy hozzád jövök. De az Én Bölcsességem szeretete nagyon helyesen fog hordozni téged, hogy megmaradj szolgálatomban. Mindnyájatoknak ajánlom, bölcsességgel és belátással, hogy a Szeretetért éljetek, és vigyetek szabadságot Szavam által mindazoknak, akik meg akarják hallani Hangomat. Hadd áldjam meg azokat, akik távol voltak Tőlem, de meghallották Üzeneteimet. Mondom neked: „békesség a távol és közel levőknek”[3]

Megáldalak leányom. IC[1] az IÉI imacsoportok

[2] Jézus az ujjával a szívére mutatott

[3] Iz. 57,19.

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés