Minden házban siránkozás lesz

2014. július 29.

Amikor halálos csönd borított be mindent,

beárnyékolva az egész földet,

a Te mindenható Igéd leszállt a Mennyből, a királyi trónról,

hogy egy szent népet újra felemeljen.

 

Azok is nagyok lesznek,

akik egykor kitörölték a Te Nevedet.

Ők fogják újjáépíteni a Házadat, mely romokban hevert,

és ők fogják zászlóikon magasra emelni a Nevedet, mint Szentek Szentjét.

Én kedvesem! Igen, nagynak és szentnek fogják tartani a Nevemet. Még emlékeznek[1] bűnös életvitelük eseményeire, és megérdemelten szenvedtek vétkeik miatt, mert Én, az Isten, tudtam, mit tesznek. Hallgass Rám! Ugyanaz a rendelkezés, mellyel megbosszultam a magatartásukat, ugyanaz a büntetés fogja sújtani a ti korotok hitetlen nemzedékét is. Egy régebben kudarcra ítélt szívbe szálltam le. Ezért ne csodálkozz! Nem megmondtam neked előre, hogy keresztül fogom vinni a vele[2] kapcsolatos terveimet? Az én Mindenhatóságomnak semmiség szentté tenni egy nyomorult embert. Engem úgy ismernek, mint aki mindent újjá alkot. Hatalmam van arra, hogy amit megáldottam, azt virágzóvá tegyem.

Engedd meg nekem, hogy a te szádon keresztül beszéljek, és ne félj! Lo tedhal![3] Még nem teljesen fejeztem be csodálatos művemet ebben az országban[4]. Mondom neked, hogy tudást adok nekik, miként tegyék ismertté a Nevemet ott, ahol elutasítják. Engem úgy ismernek, Vassiliki, mint aki uralkodókat és trónokat dönt meg, öntelt embereket, istentelen és romlott nemzeteket, akikből árad az erkölcstelenség. Ma az istentelen nemzetektől ezt hallom: „én isten vagyok és önálló.” És ellenségesen, kárörvendéssel méregetik a hívőket. Mire mentek Nélkülem, ha halállal töltitek meg a világmindenséget? Oda foglak kivetni titeket, ahol az összes olyan holttest fekszik, akiket a ti bűneitek juttattak. Bizony mondom nektek, aki gyűlöli az Én törvényemet, szabályaimat és parancsolataimat, de képmutatóan úgy tesz, mint aki megtartja azokat, bánni fogja azt a napot, amikor megszületett!

Leányom, megesküdtem egykor, hogy Oroszországot újra dicsőséges nemzetté emelem, amit meg is tettem. Ez csak a kezdet! Viharok és hurrikánok közepette fogok eljönni, és minden házban siránkozni fognak. Azon a napon a világ minden lakosa, aki most a hitehagyásában leli gyönyörűségét, gyászolni fogja a halottait. Áldásom annak, aki Belém veti bizalmát. Leányom, örülj jelenlétemnek! images/heart.1.gif IC[1] Oroszország

[2] Oroszország

[3] arámi nyelven „Ne félj!” (ford. mj.)

[4] Oroszország

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés