Az üdvösség forrása ismét feltörjön

2013. szeptember 17-i üzenete

Az Én békémet adom neked, virágom. (…) Folytasd Egyházam megerősítését azáltal, hogy összegyűjtöd a pásztorokat! Minden pásztorom megörvendeztet és megdicsőít Engem, amikor egybe gyűlve és egységet teremtve látom őket. De fájdalmasak Számomra azok, akik szívükben rosszakaratúak.
– Uram, ők a Te Szent Nevedet dicsőítették.
Valóban Engem dicsőítettek és dicsőítő szavuk elért Fülemhez.
Vassula, ismered a jelentését annak, hogy „vizet kaptak a meredek sziklából, szomjukat oltották a kemény kőszálból”? (Bölcs 11,4 ) Ez azt jelenti, hogy Én őriztem és őrzöm lelküket az őket körülvevő pusztaságban, amit a hitehagyás perzselő szelei okoztak, vizet adtam nekik ebben a pusztaságban. Szívem közelében tartottam és fogom tartani őket, távol ennek a pusztító sivatagnak a kígyójától. Bárkinek csillapítani fogom az egység utáni szomját és betöltöm őket, amennyiben alázatosnak bizonyulnak, és hajlandóak szeretettel meghajolni. Ezért, Vassula, tégy meg mindent, amit tudsz, hogy Igaz Életet élj Bennem.
Légy békében mindenkivel. Dolgozz szorgalmasan Értem és ne add fel csekélységekért! Igen! Csekélységek! Azok a dolgok, amiket te kemény üldöztetésnek tartasz, csak csekélységek a Számomra. Ezért ujjongj és légy elégedett. A kegyelem, ami neked adatott, különbözik az adománytól, amit neked adtam, érted, gyermekem? És emlékezz: Isten sohasem veszi vissza adományait és nem vonja vissza hívását (Róm 11,29) … Megáldom erőfeszítéseidet. Megáldom társaidat, akiket melléd hoztam, hogy segítsenek téged. Sok bűnük lett elvéve. Ne felejtsd el, hogyan jutalmazom meg azokat, akik szeretettel és önfeláldozással teszik meg akaratomat.

Bárki, aki Engem, az ő Istenét szolgálja, jutalmat fog kapni… Had emlékeztessek újra mindenkit: az Én Testem az Egyház. Az egyetlen Egyház. Ti mindnyájan meg lettetek keresztelve az Egy Lélekben, mely nektek inni adatott. És mindnyájan, akik összegyűltetek, bár különböző részei voltatok az Én Testemnek, együttesen teljessé tettétek Testemet, mivel mindannyian ugyanahhoz a Testhez tartoztok. Ezt tudjátok. A sátán azonban évek óta hangosan kürtöli szét Istenkáromlásait és most megosztva tart titeket azon félelmében, hogy Testem minden egyes tagja kibékül, összegyűlik és újra egyesül.

Küzd, hogy mindnyájatokat megosztottságban tartson, Egyházamat pedig olyan meggyengültségben, amely helyrehozhatatlan károkat okoz. Hatalmam van egyesíteni Egyházamat, és meggyógyítani Őt. Valóban hatalmamban áll feltámasztani a halottakat. Én Magam feltámadtam a halálból, de szükségem van akaratotokra és beleegyezésetekre ahhoz, hogy ezt megtegyem. Szükségem van együttműködésetekre és szükségem van arra, hogy meglágyuljatok, és meghajoljatok őszinte alázattal és szeretettel! Hagyjátok el megosztottságotok bűnét… 

Vannak, akik egyáltalán nem ismernek Engem, sem Irgalmam mértékét. Nekik azt mondom: a ti keménységetekben és sötétségetekben aggodalom halmozódik fel szívetekben, és világosságotok így csak gyengén pislákol az árnyak között. Vigyázzatok, nehogy teljesen kialudjon ez a fény!

Valamikor azt mondtam, hogy Izrael Világossága lesz a tűz és Én, az ő Szentje a láng, ami elégeti és elemészti a tüskéket és a töviseket egyetlen napon. (Iz 10,17) Ma pedig ezt mondom nektek: oly sok éven át álltam elhagyatottan megosztottságotok miatt, mivel pásztoraim közül sokan már nem törődtek többé a nyájjal. Szétszórták őket. Semmi sincs elrejtve Előlem. Sokan felhagytak azzal, hogy Rám figyeljenek. „Beszélj, Mester” – hallottam olykor a múltban, ma azt mondják: „ki olyan, mint én?” – és felfuvalkodottságuk tanúskodik ellenük. Ó, hogy szenvednek az Én igaz pásztoraim az ő felfuvalkodottságuk és szívük keménysége miatt! „Nektek kemény a szívetek és köpenyetek vérrel áztatott, világosságotok elhagyott titeket. Félelem nélkül gyaláztok Engem és megsértitek Irgalmasságomat és összes ajándékomat, melyek a ti oly szánalomra méltó időtökre adatnak! Emeljétek fel tekinteteteket, hogy meglássátok, ki az, Aki szétosztja adományait az emberiség számára. Ti mind, akik visszautasítjátok ajándékaimat, melyek Irgalmasságom által adattak nektek, elhagytátok hiteteket, és ezért úgy döntöttem, hogy alászállok és felszentelem városaitokat azok által, akiket Én kentem fel, és eljövök mindnyájatokhoz és átadom nektek az Én Szavamat, mint a múltban. Azért, hogy az Én Szavam, akár a harmat, ismét felfrissítsen titeket és az üdvösség forrása ismét feltörjön. Szeretetem lesz az a tűz, ami elégeti és elemészti a töviseket és tüskéket az Én Utamon.”

Folytatni fogom Igaz Élet Istenben Üzenetem terjesztését, mivel az Én Kegyelmem Lelke pihent meg rajtad, kis harcos. Emlékszel, miként jövendöltem meg neked kezdettől fogva, hogy Üzeneteim el fognak terjedni és terjeszkedni fognak, akár egy cédruserdő? Továbbra is meg fogom mutatni Dicsőségemet. Továbbra is támogatni fogom Áldásaimmal azokat, akik segítenek téged. Szárnyaimon hordozom majd őket is, és ők is megízlelik majd az Én Édességemet. Emlékeztess mindenkit arra, hogy legyenek egységben egymással, hogy így Velem is egységben lehessetek. Csak az Én Házam után sóvárogjatok, és Én majd gondot viselek a ti házaitokra. Éljetek Bennem és szüntelenül imádkozzatok. Ezt kell nekik átadnod Tőlem.

Tudd meg, leányom, hogy bár te úgy érzed, mintha magadra lennél hagyva egy elhagyatott szigeten, ne félj, az Én Jelenlétem folyamatosan ragyog rád. Én az Úr mindig is közel voltam és vagyok hozzád. A Szeretet szeret téged! ic
Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés