Totus Tuus!  -  Egészen a Tiéd!


Totus Tus
    
Non abbiate paura! Cristo sa “cosa e dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!

Ne féljetek! Krisztus, tudja, hogy mi lakik az emberbe! Egyedül Ő tudja!

A teljes szöveg amely a dal alapjául szolgált:

Testvéreim! Ne féljetek attól, hogy befogadjátok Krisztust és az Ő erejét. Segítsetek a pápának és mindazoknak akik Krisztust akarják szolgálni és Krisztus erejével az embert és az egész emberiséget. Ne féljetek! Tárjátok sarkig a kapukat Krisztusnak és az Ő megváltó erejének. Nyissátok ki az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszereket, a kultúra, a művelődés és fejlődés tág területeit! Ne féljetek! Krisztus, tudja, hogy mi lakik az emberbe! Egyedül Ő tudja!    *    Totus Tuus!  -  Egészen a Tiéd!    *    A Szentatya utolsó üzenete a fiatalokhoz: „Kerestelek benneteket. Most eljöttetek hozzám. Köszönöm nektek”.    *    „Legyetek derűsek, én is az vagyok. Imádkozzunk együtt boldogságban, mindent örömmel felajánlok a Boldogságos Szűznek.”    *    Totus Tuus!  -  Egészen a Tiéd!    *    A Szentatya utolsó üzenete a hívekhez: Ma újra felcsendül a húsvéti alleluja. A mai evangéliumi szakaszban azt olvassuk, hogy a Feltámadt Krisztus megjelent apostolainak és megmutatta nekik oldalát, fájdalmas kínszenvedésének eltörölhetetlen jeleivel, amelyek megmaradtak testén feltámadása után is. Azok a dicsőséges sebek, amelyeket 8 nappal később a hitetlen Tamás megérintett, kinyilatkoztatják Isten irgalmát, aki "úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte." A szeretetnek ez a misztériuma áll a mai Fehérvasárnap liturgiájának középpontjában, amelyet az Isteni Irgalmasság tiszteletének szentelünk. Az emberiségnek, amely olykor tévelygőnek tűnik és a gonoszság, az önzés és a félelem keríti hatalmába, a feltámadt Úr Jézus felajánlja megbocsátó, kiengesztelő és a reménységre megnyitó szeretetét. A szeretet téríti meg a szíveket és hozza el a békét. Mily nagy szüksége van a világnak arra, hogy megértse és elfogadja az Isteni Irgalmasságot. Urunk, aki haláloddal és feltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya szeretetét hiszünk benned és ma bizalommal ezt ismételjük: Jézusom bízom benned légy irgalmas hozzánk és az egész világhoz. Az Angyali Üdvözlet liturgikus ünnepe arra hív bennünket, hogy Mária tekintetén keresztül szemléljük a Krisztus szívéből forrásozó irgalmas szeretet hatalmas misztériumát. Mária segítségével megértjük a húsvéti öröm igazi jelentését, amely ezen a bizonyosságon alapul: Az, akit a Szűz méhében hordozott és világra hozott, aki szenvedett és meghalt értünk valóban feltámadt, alleluja.    *    Totus Tuus!  -  Egészen a Tiéd!    *    A Szentatya legfőbb, legtöbbször elhangzott felhívása: NE FÉLJETEK a harmadik évezred szentjei lenni! NE FÉLJETEK tanúságot tenni a bennetek élő Fényről, a Világ Világosságáról! Evezzetek a mélyre, NE FÉLJETEK építeni a szeretet civilizációját! NE FÉLJETEK kapukat tárni Krisztusnak! NE FÉLJETEK attól, hogy befogadjátok Krisztust, és az Ő erejét! NE FÉLJETEK, mert az Úr velünk van a világ végéig!    *    Falak helyett hidakra van szükség! Ne féljetek! Tárjatok kapukat Krisztusnak! A világnak Krisztus kell! Építsük a szeretet civilzációját!    *   Totus Tuus!  -  Egészen a Tiéd!    *   

A teljes beszéd és ének itt letölthető

A Boanergész "Totus Tuus! albuma itt hallgatható meg

Papa Giovanni Paolo II - Karol Wojtyla - Discorso - Non abbiate paura... A Pápa beszéde videon ...

"Non abbiate paura! Cristo sa “cosa e dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! ...zenés feldolgozás