Cikkek

Kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet

2014. szeptember 9.

Itt vagyok… most veled. Ó, Vassula, meggyógyítottalak, teljesen meg foglak vigasztalni. Minden nap keress Engem, akkor tudni fogod, mi az akaratom. Mindig vezetni foglak… Ha követsz Engem, fényed ragyogni fog, mint a hajnal. Aki bízik Bennem, annak örök élete lesz. Lépteidet igazítsd az Enyémekhez. Helyezd lelkedet a Kezembe, és mondd neki, „az Úr, az Isten az én megváltásom.”

Te istentelen nemzedék, ma megnyitottam a Mennyet, és leszálltam hozzátok, hogy elérjelek benneteket és beszélgessek veletek, hogy újjáélesszem a hiteteket. Az alázatosak meghallgattak és örvendeztek, és az Én kimondhatatlan Szeretetem nyugszik rajtuk. De a gonoszok mindentudó bölcsessége nem más, mint a szívük mélyén gyökerező bűn. Ők nem a békét akarják, hazugságokkal tömik tele a nemzetek fejét. Szemem láttára káromolnak, és tévútra vezetik az embereket. Hogyan hallgassak így tovább?

Kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet. De egy napon[1] vége lesz a világnak sóvárgásaival együtt. Hamarosan mindennek vége lesz. Készen vagytok a fogadásomra?  Mindegyikőtöknek válaszolnia kell majd a kérdéseimre. Nekem, a Bírónak kell majd válaszolnotok.

Amint az imént mondtam, Vassula, Én kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet, de nem azért, mert igazságosságot vagy jóságot vártam az emberiségtől, nem, egyáltalán nem, semmi esetre sem. Kizárólag az irgalmam, szeretetem és könyörületességem miatt mentettelek meg benneteket a kegyelem Szentlelke által, hogy megörökölhessétek az Én Királyságomat.

Amint tehát azt már régebben előre megmondtam neked, az Én elhívásom a mai napig egyre terjed a rágalmazók harsogása, a téged körülvevő élettelen Kaifások ellenére. Mindenkit hívok, nemzedék, mindegyikőtöket különböző módon, és nagyon jól tudom, miként gondolkodnak a Kaifások. Ők nem fogják elkerülni a büntetésüket, mint ahogy azok sem, akik nem voltak hajlandók meghallgatni a figyelmeztetéseket, melyek mennydörgésként érkeznek az égből a földre.

Ó, Vassula, viseld gondját az érdekeimnek rendíthetetlen buzgalommal, és arra emlékeztetem a lelkedet, hogy ne félj tőlük, vagy ne aggódj miattuk. Tartsd tisztán a tanúságtételedet, légy figyelmes és világos, hogy bizonyítékként szolgáljon minden ellened felmerülő téves vádaskodás ellen, melyeket valamely Igaz Élet Istenben találkozón esetleg rágalomként felhoztak. Hamarosan mindennek vége lesz. Végezd továbbra is jól a dolgaidat, légy állhatatos és hatékony. Én, az Isten melletted vagyok és szeretlek téged. Szeress te is Engem. IC

 

 [1] mindnyájan arra vagyunk rendelve, hogy meghaljunk

Share