Mondd meg népemnek, emlékeztesd őket ...

2011. május 5.


Uram! Téged úgy ismernek, mint aki királyokat és uralkodókat dönt le trónjaikról, birodalmakat birodalmak után buktat meg, ha ezek keresztülhaladásod akadályaivá válnak. Téged úgy ismernek, mint aki kitörli ellenségeinek még az emlékét is. Miért hagyod el hát a barátaidat? Igazságtalanság, önteltség jellemzi őket. Téged pedig arról ismernek, Istenem és Atyám, hogy utálatos számodra a gőg.
Mivel érdemeltem ki a megvetést? Megtörtem parancsolataidat? Elhagytam szabályaidat és elhívásodat?
 „ Tanítsd felebarátaidat, újítsd meg és egyesítsd Egyházamat” – ez volt a kérésed és egyúttal parancsod is. „Dolgozz velem kéz a kézben, és dicsőíts meg engem” – ezzel vigasztaltál. Elidegenedtem saját családomtól a Te érdekeid miatt.
A rágalmazók a jót rosszra ferdítik, gonosz mesterkedésekkel vesznek körül és lesben állva várják az alkalmat, hogy leköpjenek és a véremet ontsák.
Gyermekem, jóhiszeműséged nem vész kárba, megkapod tőlem jutalmadat. Ne add át magad a kétségbeesésnek! Én minden helyzetnek ura vagyok! Életnek, halálnak, jónak, rossznak, ezeknek is ura vagyok! Kezem kezedet tartja. Minden ellened irányuló kegyetlen bírálat ellenem irányul. Nagy az én haragom ez ellen a hitetlen nemzedék ellen! Nem veszed észre, Vassula? Kiáltásom áttöri az eget. Tüzes hurrikánként fogok leszállni rájuk, és tűzfolyam fog elnyelni sok országot. Nem szűnik haragom, nem látjátok az idők jeleit? A tengerek vize megállás nélkül könyörtelenül tombolni fognak e gonosz és hitetlen nemzedéket sújtva, mert Atyám Keze hamarosan a hitehagyottakra esik. Atyám keze alá kerül ez a nemzedék, és iszonyatosan szenvedni fognak mindazok, akik elfelejtettek engem.
Ó, igen! Hirtelen eszükbe fogok jutni. Hívni fogják nevemet, de nem azért, mert bűnbánatot akarnak tartani, vagy mert szeretnek, hanem csak azért, mert az életüket féltik. Azon a napon némelyek őrjítő gúnnyal sértéseket és istenkáromlást fognak rám zúdítani, és továbbra is dicsekedni fognak filozófiájukkal és az úgynevezett önmegvalósításukkal. Átmérőkkel és számításokkal kapcsolatos ismereteikkel fognak hencegni és továbbra is gúnyolni fogják Bölcsességemet. De számításuk hiábavaló lesz, Vassulám, mert haszontalanul ér véget mindaz, amiről azt gondolta ez a nemzedék, hogy nélkülem ért el. Hiábavalónak bizonyul majd mindaz, amit fárasztó munkával, de Szent Nevem nélkül ért el. Valójában szánt szándékkal kitörölték Szent Nevem.
Leányom! Hadd mondjam el neked, hogy én, az Isten, próbára tettem ezt a nemzedéket, és mint észrevetted, sokan bizonyulnak méltatlannak arra, hogy Királyságomban osztozzanak. Megigézetten kutatják, mi lehet a világegyetemen túl, ami elképeszt engem1, és zavarba ejti angyalaimat! Az egész emberiségnek felkínáltam kegyelmemet és irgalmamat. De azok, akik meghallottak engem, és mégis úgy döntenek, hogy nem hallgatnak rám és nem fogadják el megmentő segítségemet, mérhetetlenül szenvedni fognak hitetlenségük miatt, úgy, mint Káin! A hűségesek viszont a Szívemben élnek szeretetben. Ők is próbára vannak téve, mint az arany a kemencében, és méltónak bizonyulnak Királyságomra.Nekik Királyuk leszek mindörökre…. A ti időtök2 végének kezdetét az jelzi majd, amikor elér benneteket az én tüzem, mely a világ összes elemét meg fogja olvasztani. A napfordulók és az évszakok egymásutánja már meg is változott, amit sok minden egyéb fog még követni!
Vassula, gyermekem, hadd frissítsem fel újra az emlékezetedet: te az én tulajdonom vagy, ne félj, te az én meghívásomra jöttél a világra. Én formáltalak téged saját céljaimra. Mert tudtam, hogy nem fogsz elfordulni az Igazságtól és Szent Társad leszek ezen a világon.  Már születésed előtt kijelöltem utadat3 és kezdettől fogva egyesítettem Szívemet a tiéddel. Lelki szabadságodat azonban látni engedem az embereknek. Olyan voltál és vagy is, mint egy világ fölött repkedő, egekig szárnyaló madár. Királyságom4 adminisztrátorai5 észlelik szabadságodat és könyörtelen ítéletet hoznak ellened, nyilakat záporoznak részvétlenül rád, hogy leterítsenek, és kegyetlen ütést mérjenek rád, hogy ne is maradjon bizonyíték arról, hogy kapcsolatban álltál Egyházammal. Sohasem szűntek meg gonosz tetteikkel hencegni. A Jóság és Szeretet6 kedvéért ne szentelj figyelmet rájuk! Akármennyire megvetnek téged, nem tudnak ártani neked, és megtörni sem tudnak. Még ha hegyek zuhannának is alá a tengerbe, vagy vizek zúgnának és háborognának, te akkor se félj, mert Én Vagyok melletted van! Rajtad tartom királyi jogaromat, hogy lépteidet vezessem és megóvjalak attól, hogy szabályaimtól eltérj. Örvendj jelenlétemnek! Védelmezlek, biztonságban vagy!
Mondd meg népemnek, emlékeztesd őket, hogy a szeretet sok bűnt eltakar. Engedjétek, hogy szeretetetek egymás iránt igaznak bizonyuljon…
Hadd frissítsem fel az emlékezeteteket: áldás számotokra az, ha miattam sértegetnek és üldöznek benneteket, mert ez azt bizonyítja, hogy rajtatok pihenek én, az Isten… Ha csak az embereknek akarnátok tetszeni, nem hívtalak volna el benneteket. Ha saját érdekeitekért és dicsőségetekért és nem az enyémért dolgoznátok keményen, elfordítottam volna rólatok a szemeimet.
Tárjátok ki szíveteket és fogadjatok be engem! Egyesüljetek egymást segítve és igyekezzetek megvigasztalni népemet ezekben az időkben! Legfőbb gondotok az legyen, hogy szeressétek felebarátotokat!
Ne feledjétek hirdetni Üzenetemet ahol csak lehet, mert a halál bűze már az egekig ér, és hitetlensége és hitehagyása miatt közeledik a nemzedéketekre váró büntetés. Hozzátok küldött követeimet nem hallgatjátok meg és káromoljátok Lelkemet. Sokan vakmerően megsértik Egyházamat prófétáim megkövezése miatt. Sokan léptek a pusztulás útjára, ők látható jeleket kapnak hitehagyásuk és bűneik mértéke és súlya szerint.
Megpróbáltatások és nyomorúság sújtja ezt a hitetlen nemzedéket. Ezek jelek, melyeket azért adok neki, mert elutasítja, hogy megbékéljen velem.
Sokakat felmentek Atyám előtt, én azonban azt akarom, hogy viszont szeressetek, legyetek újra hűségesek. Felfedtem előttetek, miként munkálkodom, és mit keresek. Hallottátok Egység Üzenetemet és hittetek benne. Megmutattam nektek elhívásom célját. Elköteleztétek magatokat, hogy nagy tiszteletben részesítetek engem, megtagadhatja hát valaki azt, amiben hisz? Tartsátok ébren szívetekben mindazt, amit kezdetben tanítottam nektek és ne áruljátok el Véremet! Az én békémet adom neked, és újra mondom, ne félj, mert Én Vagyok veled van. Hordozd Nevemet és tisztelj engem. ic

 
1 Milyen ostobák tudunk lenni!
2 nem a világ végét
3 az életemet
4 az Úr ez alatt az Egyházat érti
5 ez nem egy megfelelő szó, az Úr itt a földhözragadt papokra céloz
6 megértettem, hogy a Jóság és Szeretet alatt itt Istent kell érteni. E két szó Isten nevét helyettesíti

 

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés