Én vagyok mindenek Teremtője

2016. november 4.

Uram! Te minden értelmet meghaladsz, mégis vannak, akik azt állítják, hogy ők tökéletesen ismernek Téged, mindent tudnak istenségedről, háromságos szentségedről. Nem értik a Szentlelket, sem a Lényeget, teológiailag világias nyelvezetet használnak, és meggondolatlanul filozofálnak Üzeneteidről. Ha ezek meghaladják értelmi képességeiket, azt bizonyítja, hogy nincs bennük az Igazság Lelke.

Igazad van. Engem, a ti Isteneteket nem tudjátok megérteni a Lélek nélkül. A Szentírás azt mondja, az a legfontosabb, hogy Engem megismerjetek és megértsetek. Ha nem ismeritek háromságos szentségem, az olyan, mintha tagadnátok, hogy én vagyok a Kezdet és a Vég, az Alfa és az Omega, hogy Én vagyok mindenek Teremtője, ami a világegyetemben kering. Mintha tagadnátok, hogy Én hoztam létre mindent a semmiből. Ma nem ismernek Engem teljesen, de ha valaki belép a menny világosságába, és eltelik Szentlelkemmel, teljesen felfedem Magamat neki. Lelketek szabaddá válik a test lanyhaságától, és már teljesen a Szentlélekhez tartoztok.

Vassula, egyre jobban fogy az idő. Mától kezdve mindenkinek úgy kellene élnie, mintha ez lenne az utolsó napja a földön.

Uram, mindenek Királya, Egyetlen az életemben,

adj nekünk bátorságot, hogy folytassuk dicsőítésedet!

Töltsd belénk a meggyőződés lelkét, ajkunkra adj meggyőző szavakat,

amikor azokkal szembesülünk, akik elutasítanak Téged,

és akik nem hajlandók elfogadni Üzeneteidet.

 

Te tudsz olvasni a szívekben. Te mindent tudsz!

Hallgatok Rád, és továbbadom Szavaidat, amint azt mindig is tettem.

Dicsőségem ivadéka[1], akit elárasztottam az élet forrásaival, hogy szeretet-himnuszomat énekelje a világnak, és hogy mindenütt beszéljen csodálatos dolgaimról, szenvedéseimről és csodáimról, légy áldott és továbbra is keress engem fáradhatatlanul!

Szívem ivadéka, ne félj, mert hatalmam nem csak erre a Földre, hanem az egész világmindenségre kiterjed! Átitattalak mennyei illatszerekkel, melyek fejedről az arcodra, ajkaidon át a lábaidra csurognak, és készen állnak, mialatt tanúságtételeddel feléleszted a szíveket.

Ma mindnyájatokat arra hívlak, teremtés, hogy találjatok menedékre Bennem, Istenetekben. Beszennyeztétek a kezeiteket? Gyertek Hozzám, és Én megmosom őket a Véremben. Elfogadom imátokat. Beszennyeztétek a szíveteket? Fussatok Hozzám, ne tétovázzatok, nem foglak megfeddni, hanem meggyógyítom gyötrődő szíveteket és csontjaitokat, hogy ti is megízlelhessétek édességemet, és énekekkel fogtok Engem dicsérni. Nevem dicsőségére nyelvetek magasztalni fogja Nevemet, míg én királyi jogarommal foglak vezetni benneteket. Velem semmiben nem szenvedtek hiányt, mert én Király vagyok, gazdag bölcsességben, gazdag megbocsátásban, gazdag jóságban. Királyi udvaraimba vezetlek benneteket, ahol megkapjátok új énekemet, egy nagyszerű dalt, amely szent Nevemet dicsőíti, mely fenségével és tündöklő ragyogásával túlszárnyalja a föld és az ég határait.

Mesteretek leszek, megtanítalak benneteket, miként cselekedjetek erényesen és igazságosan, azután Atyám örömévé teszlek benneteket. Ti lesztek a koszorú az Ő fején. Szent Nevének dicsőségére. Várj egy kicsit Mindenható fellegvára, szegényesen épült fellegvár, Én városom, Én tulajdonom, megszentelt és megerősített, nem fogom megengedni, hogy eless, mert Én a világmindenség fölé felmagasztalt Isten vagyok.

Leányom, mindenkit Magamhoz vezetek, aki elutasítja a gonoszt, és Hozzám fordul, hogy visszatükrözze képmásom. Attól kezdve ajkatok és szívetek bölcsességet fog szólni, halkan dúdolja az éneket, melyet elénekeltem nektek, és hirdetni fogjátok Szent Nevemet azoknak, akik elfelejtettek Engem. Közben ajkatokra helyezem ujjamat, és megnedvesítem kegyelemmel. Ez történik mindazokkal, akik engem választanak. Pompás ünnepi ruhába, brokátba öltöztetem őket, hogy méltóképpen jelenjenek meg Atyám előtt, Magammal ruházom fel őket. Kapaszkodjatok Belém, tegyétek jóvá a bűneiteket, melyek úgy tűnnek majd el, mint dér a napsütésben. Ezért ahhoz, hogy felismerjétek akaratomat és tudjátok mi a jó, és hogy mi az, amit kérek tőletek, meg kell válnotok a külvilág csábításaitól, és meg kell engednetek, hogy olyanná formáljalak benneteket, amilyenné akarom. IC[1] ivadék

Share

Friss Hírek

Facebook Like Gomb

Főmenü

Be / Kijelentkezés